Niniejszy serwis wykorzystuje pliki cookie. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Archiwum

Specjalista / Specjalistka ds. obsługi kancelaryjnej

01-08-2023
 
Muzeum Narodowe w Warszawie zaprasza do rekrutacji na stanowisko:
 
Specjalista / Specjalistka ds. obsługi kancelaryjnej
 
Miejsce pracy: Muzeum Narodowe w Warszawie

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres: [email protected] 

W tytule wiadomości prosimy o wpisanie numeru referencyjnego: „Oferta pracy – 2023/7/kancelaria/MNW”
 
GŁÓWNE ZADANIA

• selekcja i ewidencja korespondencji przychodzącej do Muzeum,
• obsługa kancelaryjna Muzeum w zakresie obiegu korespondencji, tj. prowadzenie rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej, w wersji tradycyjnej oraz w systemie EZD,
• udostępnianie lub wydawanie dokumentów osobom do tego uprawnionym,
• kontrola przestrzegania właściwego oznaczania i rejestrowania dokumentów
w kancelarii,
• prowadzenie bieżącej kontroli postępowania z dokumentami,
• przestrzeganie przepisów kancelaryjno-archiwalnych, szczególnie w zakresie przekazywania materiałów archiwalnych do Archiwum,
• opracowywanie sprawozdań z realizacji zadań działu,
• rejestracja faktur.
 
WYMAGANIA
 
znajomość systemu EZD lub innego systemu do elektronicznego obiegu dokumentów;
• wykształcenie średnie;
• min. 1 rok doświadczenia na stanowisku związanym z obsługą kancelaryjną oraz rejestracją faktur;
• znajomość narzędzi pakietu Office na poziomie średniozaawansowanym;
 
OFERUJEMY
 
• zatrudnienie w prestiżowej instytucji kultury w oparciu o umowę o pracę;
• udział w kształtowaniu pozytywnego wizerunku MNW;
• pracę w atrakcyjnej lokalizacji – Gmach Główny MNW
• możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych (darmowe wejścia na wszystkie wystawy MNW).
 
TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

• dokumenty należy złożyć do: 30.07.2023r.,
• wysyłając je na adres mailowy:
• lub przekazując osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00 lub też wysyłając drogą pocztową na adres: Muzeum Narodowe w Warszawie, Dział Spraw Pracowniczych, al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa,
• decyduje data wpływu oferty do muzeum (stempla pocztowego / osobistego dostarczenia),
• W tytule maila lub na kopercie prosimy o wpisanie numeru referencyjnego ogłoszenia: „Oferta pracy – 2023/7/kancelaria/MNW”.
 

INNE INFORMACJE

 

Oferty niespełniające wymogów formalnych, złożone lub uzupełnione po terminie, nie zawierające numeru ogłoszenia lub zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru nie będą rozpatrywane.
W ofercie należy podać dane kontaktowe, adres e mail, nr telefonu oraz adres do korespondencji.
Muzeum Narodowe w Warszawie jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Muzeum Narodowe w Warszawie do realizacji procesu rekrutacji, prowadzonych obecnie, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).