Niniejszy serwis wykorzystuje pliki cookie. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Archiwum

Specjalista ds. zamówień publicznych

23-04-2021

Muzeum Narodowe w Warszawie ogłasza rekrutację na stanowisko:
Specjalista/Specjalistka ds. zamówień publicznych


Miejsce pracy: Warszawa

Adres na który należy przesłać aplikację: rekrutacja[malpa]mnw.art.pl

Termin składania aplikacji do: 20 maja 2021 r.

W tytule wiadomości prosimy o wpisanie numeru referencyjnego: „Oferta pracy – 2021/04/zamówienia/MNW”
 

 

OPIS STANOWISKA
•    Organizowanie i prowadzenie przy współudziale zespołów merytorycznych postępowań oraz udział w pracach komisji przetargowych oraz ich obsługa biurowo-organizacyjna.
•    Prowadzenie, gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z przeprowadzanymi postępowaniami, przygotowywanie projektów umów, opinii w zakresie prowadzonego postępowania oraz aktów wewnętrznych MNW.
•    Przygotowanie pism i wystąpień do właściwych instytucji kontrolujących oraz audytujących przebieg postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
•    Prowadzenie rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej dotyczącej zamówień publicznych.
•    Sporządzanie i publikowanie sprawozdań i raportów.
•    Prowadzenie rejestrów zamówień publicznych.
•    Archiwizacja dokumentów dot. zamówień publicznych.


WYMAGANIA
•    Min. 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z udzielaniem zamówień publicznych, w tym co najmniej 2-letnie w zakresie przygotowania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiającego
•    Wykształcenie wyższe (preferowane: prawnicze, ekonomiczne lub administracyjne)
•    Znajomość przepisów prawa zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych na podstawie ustawy PZP
•    Znajomość narzędzi pakietu MS Office na poziomie średniozaawansowanym
•    Sumienność w wykonywania obowiązków
•    Umiejętność pracy w zespole, łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych oraz pracy pod presją czasu
•    dodatkowy atutem będzie znajomość platformy e-zamówienia oraz ukończone kursy i szkolenia z zakresu stosowania ustawy PZP.


Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV do dnia 20 maja 2021 roku na adres: rekrutacja[malpa]mnw.art.pl

Prosimy o zawarcie w CV treści poniższej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Narodowe w Warszawie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych, (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”