Niniejszy serwis wykorzystuje pliki cookie. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Archiwum

Kierownik / Kierowniczka Sekretariatu i Kancelarii

01-11-2023

Muzeum Narodowe w Warszawie

 

Zaprasza do rekrutacji na stanowisko:

Kierownik / Kierowniczka Sekretariatu i Kancelarii

 

Miejsce pracy: Muzeum Narodowe w Warszawie

 

OPIS STANOWISKA:

 

• Bieżące monitorowanie i referowanie Dyrektorowi oraz jego zastępcom treści korespondencji przychodzącej do MNW;

• Realizacja zadań związanych ze sprawozdawczością i raportowaniem, wynikającym z przepisów prawa;

• Nadzór nad obsługą biurowo-kancelaryjną Dyrektora MNW, jego zastępców oraz osób przez nich wskazanych;

• Inicjowanie rozwiązań, realizacja, doskonalenie i opiniowanie instrukcji kancelaryjnej;

• Nadzór nad działaniem Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją, ulepszanie, dbałość o sprawne funkcjonowanie;

• Prowadzenie oraz kontrola kalendarzy spotkań Dyrekcji;

• Wsparcie bieżących projektów prowadzonych przez Dyrektora MNW;

• Koordynowanie spotkań Dyrektora MNW z przedstawicielami instytucji kultury w ramach projektów prowadzonych przez Dyrektora MNW;

• Odpowiedzialność za utrzymanie kluczowych dla Dyrekcji kontaktów z partnerami zewnętrznymi;

• Obsługa administracyjna Rady Muzeum Narodowego;

• Przygotowywanie korespondencji Dyrektora w języku polskim i angielskim;

• Prowadzenie korespondencji Dyrektora MNW niewymagającej jego udziału;

• Zapewnienie efektywnej komunikacji wewnętrznej Dyrektora z pracownikami MNW;

• Kompleksowy nadzór organizacji wyjazdów służbowych (krajowych i zagranicznych) Dyrektora MNW;

• Prowadzenie bazy danych wewnętrznych aktów normatywnych oraz aktualizacja danych w Biuletynie Informacji Publicznej;

• Prowadzenie rejestru zapytań i wniosków o udzielenie informacji publicznej wraz z rejestrem odpowiedzi.

 

WYMAGANIA:


• wykształcenie wyższe (preferowane: prawnicze, ekonomiczne lub administracyjne);
• 3-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku;
• umiejętność redagowania pism urzędowych;
• doświadczenie w zarządzaniu zespołem;
• biegła obsługa komputera (w szczególności edytora tekstu Word oraz arkusza kalkulacyjnego Excel);
• znajomość języka angielskiego w stopniu B2;

• dobra organizacja pracy, komunikatywność, rzetelność, zaangażowanie, samodzielność, umiejętność pracy w zespole.

 

OFERUJEMY:

 

• Możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w prestiżowej instytucji kultury i sztuki;

• Zatrudnienie na umowę o pracę, w pełnym wymiarze godzinowym (pierwsza umowa na 3 miesięczny okres próbny, druga umowa na 1 rok kolejna na czas nieokreślony);      
• Możliwość uczestnictwa w licznych wydarzeniach kulturalnych.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

• Życiorys/CV,
• List motywacyjny

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres:

 

Terminy i miejsce składania dokumentów:

 

• dokumenty należy złożyć do: 31.10.2023 r.
• lub przekazując osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 15:00,
• lub też wysyłając drogą pocztową na adres: Muzeum Narodowe w Warszawie, Dział Spraw Pracowniczych, al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa - decyduje data wpływu oferty do muzeum (stempla pocztowego / osobistego dostarczenia).

 

W tytule maila lub na kopercie prosimy o wpisanie numeru referencyjnego ogłoszenia: „Oferta pracy – 2023/10/SK/MNW”

 

Prosimy o zawarcie w CV treści poniższej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Narodowe w Warszawie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych, (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)