Niniejszy serwis wykorzystuje pliki cookie. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Archiwum

Kierownik / Kierowniczka Działu Wydawnictw

01-08-2023
 
Muzeum Narodowe w Warszawie zaprasza do rekrutacji na stanowisko:
 
Kierownik / Kierowniczka Działu Wydawnictw
 
Miejsce pracy: Muzeum Narodowe w Warszawie i jego oddziały

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego na adres:

W tytule wiadomości prosimy o wpisanie numeru referencyjnego: „Oferta pracy – 2023/7/wydaw/MNW”
 
GŁÓWNE ZADANIA
 
• koordynowanie zadań zespołu wydawniczego,
• nadzór nad prowadzonymi pracami związanymi z przygotowywaniem książek i druków ulotnych (zbieranie i opracowywanie treści, zlecanie tłumaczeń i prac graficznych, współpraca z autorami, tłumaczami i grafikami, korekty po składzie i łamaniu, kierowanie do druku, nadzór nad jakością),
• odpowiedzialność za obieg dokumentacji finansowej – umowy, zlecenia, faktury,
• przygotowywanie i procedowanie umów z autorami, tłumaczami, grafikami, drukarniami
• przygotowywanie wniosków i przeprowadzanie postępowań zgodnie z Regulaminem zamówień publicznych MNW i ustawą Prawo zamówień publicznych,
• czuwanie nad zgodnością projektów graficznych z zasadami CI MNW,
• porządkowanie i archiwizowanie dokumentacji prowadzonych projektów,
• redagowanie tekstów przeznaczonych do publikacji w drukach zwartych, drukach akcydensowych, w Internecie, w infografikach galerii stałych i wystaw czasowych.
 
WYMAGANIA
 
• Minimum 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem oraz w prowadzeniu prac związanych z przygotowaniem publikacji książkowych
• wykształcenie wyższe magisterskie (kierunek humanistyczny),
• bardzo dobra znajomość zasad języka polskiego,
• znajomość procesu wydawniczego,
• umiejętność redagowania tekstów,
• znajomość redakcji technicznej,
• znajomość zasad korektorskich,
• ogólna znajomość przepisów prawa autorskiego,
• oczytanie, ogólna orientacja w historii kultury i sztuki, a także w bieżącym życiu społeczno-kulturalnym,
• dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie (dodatkowy język obcy mile widziany),
• umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu, odporność na stres,
• systematyczność, dobra organizacja pracy, komunikatywność,
• obsługa komputera (Word, Excel, Paint, Power Point, Outlook oraz Adobe Reader).
 
OFERUJEMY
 
• możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w prestiżowej instytucji kultury i sztuki,
• udział w kształtowaniu pozytywnego wizerunku Muzeum Narodowego w Warszawie,
• dużą samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania,
• bogaty pakiet socjalny/benefity,
• zatrudnienie na umowę o pracę,
• wymiar czasu pracy pełen etat w wymiarze 8 godzin dziennie,
• możliwość uczestnictwa w licznych wydarzeniach kulturalnych,
• miejsce parkingowe.
 
TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
 
• Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swojego CV i listu motywacyjnego
• dokumenty należy złożyć do: 31.07.2023r.,
• wysyłając je na adres mailowy:
• lub przekazując osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00 lub też wysyłając drogą pocztową na adres: Muzeum Narodowe w Warszawie, Dział Spraw Pracowniczych, al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa,
• decyduje data wpływu oferty do muzeum (stempla pocztowego / osobistego dostarczenia),
• W tytule maila lub na kopercie prosimy o wpisanie numeru referencyjnego ogłoszenia: Oferta pracy – 2023/7/wydaw/MNW.
 

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Muzeum Narodowe w Warszawie do realizacji procesu rekrutacji, prowadzonych obecnie, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).