Niniejszy serwis wykorzystuje pliki cookie. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Archiwum

Kierownik / Kierowniczka ds. Administracyjno-Technicznych

01-11-2023

Muzeum Narodowe w Warszawie

 

Zaprasza do rekrutacji na stanowisko:

Kierownik / Kierowniczka ds. Administracyjno-Technicznych

 

Miejsce pracy: Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim, oddział Muzeum Narodowego w Warszawie

 

OPIS STANOWISKA:

 

• Kierowanie działalnością administracyjną i inwestycyjną w zakresie podległych komórek organizacyjnych;

• Administrowanie częścią majątku ruchomego i nieruchomego Muzeum;

• Opracowanie planów prac remontowych, modernizacyjnych, konserwacyjnych i nadzór nad ich realizacją;

• Sporządzanie sprawozdań do GUS oraz sprawozdań i raportów z działalności Oddziału w zakresie administracyjno-technicznym;

• Prowadzenie księgi inwentarzowej środków trwałych;

• Prowadzenie ksiąg obiektu budowlanego;

• Kontrola i konserwacja infrastruktury Muzeum;

• Wsparcie organizacyjne w koordynacji wystaw i nadzór nad trwającymi ekspozycjami.

 

WYMAGANIA:


• wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: administracja, zarządzanie lub ekonomia);
• minimum 2-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym o wymaganym lub zbliżonym profilu zadań;
• umiejętności związane z zarządzaniem zespołem;
• samodzielność, zaangażowanie, skuteczność w realizacji zadań;
• wysoka kultura osobista i kompetencje interpersonalne;
• bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office, głównie w zakresie sporządzania zestawień i raportów;

• mile widziana praktyczna znajomość języka angielskiego.

 

OFERUJEMY:

 

• zatrudnienie w prestiżowej instytucji kultury w oparciu o umowę o pracę;

• udział w kształtowaniu pozytywnego wizerunku Muzeum Narodowego w Warszawie;

• pracę stacjonarną w przyjaznym zespole;

• pakiet socjalny, możliwość uczestnictwa w pakietach medycznych, sportowych;

• ubezpieczenie grupowe;

• pakiet sportowy;

• prywatną opiekę medyczną;

• elastyczny czas pracy;

• spotkania integracyjne;

• możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych (bezpłatne wejścia na wszystkie wystawy Muzeum Narodowego w Warszawie).

 

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

 

• dokumenty należy złożyć do:  29.10.2023 r.

• przesyłając je na adres:
• lub przekazując osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00, pod adresem Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim, ul. Zamkowa 49, 05-480 Otwock Wielki,
• lub też wysyłając drogą pocztową na adres: Muzeum Narodowe w Warszawie, Dział Spraw Pracowniczych, al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa.

• decyduje data wpływu oferty do muzeum (stempla pocztowego / osobistego dostarczenia),

 

 

 

W tytule maila lub na kopercie prosimy o wpisanie numeru referencyjnego ogłoszenia: „Oferta pracy – 2023/10/ADM_OTW/MNW

 

Prosimy o zawarcie w CV treści poniższej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Narodowe w Warszawie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych, (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)