Niniejszy serwis wykorzystuje pliki cookie. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Archiwum

Asystent Konserwatorski w Pracowni Konserwacji Ram i Sztuki Pozłotniczej

14-11-2022
Muzeum Narodowe w Warszawie zaprasza do rekrutacji na stanowisko:
Asystent Konserwatorski w Pracowni Konserwacji Ram i Sztuki Pozłotniczej 

Miejsce pracy: Muzeum Narodowe w Warszawie
 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres: rekrutacja[malpa]mnw.art.pl


Termin składania aplikacji do: 30 listopada 2022 r.
 
W tytule maila lub na kopercie prosimy o wpisanie numeru referencyjnego ogłoszenia: „Oferta pracy – 2022/11/konserwacja-zastępstwo/MNW"
 
GŁÓWNE ZADANIA

• konserwacja zabytkowych ram (tworzenie programów konserwacji obiektów i ich realizacja);
• tworzenie rekonstrukcji  pozłotniczych i dekoratorskich w nowych ramach;
• tworzenie opinii konserwatorskich dotyczących w szczególności: stanu zachowania obiektu, jego bezpieczeństwa oraz warunków ekspozycji, przemieszczania i przechowywania;
• nadzór i opiniowanie rozwiązań, dotyczących montażu i ekspozycji zabytków, zabezpieczenia na czas przemieszczenia i przechowywania;
• tworzenie i współtworzenie dokumentacji konserwatorskiej oraz jej merytorycznych założeń;
• kontrola sposobu przechowywania i stanu zachowania muzealiów będących pod opieką MNW, związanych z profilem pracowni, w porozumieniu z działami merytorycznymi;
• sprawowanie nadzorów konserwatorskich przy montażu i demontażu obiektów na ekspozycji, przy ich przemieszczaniu, pakowaniu i transporcie;
• współpraca w zakresie działań naukowych z poszczególnymi działami MNW;
• współpraca z laboratorium MNW w zakresie: metod i środków stosowanych w konserwacji, badań technologicznych obiektów oraz prewencji muzealiów;
• wnioskowanie do przełożonego o zwoływanie komisji konserwatorskich oraz udział w nich.
 
WYMAGANIA 
 

• wykształcenie wyższe magisterskie (kierunek Konserwacja Dzieł Sztuki) lub ukończone kursy, szkoły o profilu renowatora pozłotnika;
• doświadczenie zawodowe w pracy z obiektami muzealnymi (min. 3 lata);  
• znajomość wymogów konserwatorskich oraz zasad bezpieczeństwa i ochrony zbiorów;
• dobra znajomość technik pozłotniczych i dekoratorskich; 
• zdolności w zakresie organizacji pracy i wiedza niezbędna do przygotowania warsztatu pracy i materiałów potrzebnych do jej wykonywania;
• odpowiedzialność.

 
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

• życiorys/CV;
• list motywacyjny;
• kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe i staż pracy;
• kopia dyplomu, kopia świadectwa ukończenia kursu/szkoły, certyfikaty, opinie, referencje;
• oświadczenie kandydata/kandydatki o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.
 
OFERUJEMY

• zatrudnienie w prestiżowej instytucji kultury w oparciu o umowę o pracę na zastępstwo (do 31 lipca 2023 r.);
• wymiar czasu pracy: pełen etat w wymiarze 6 godzin dziennie;
• ciekawe zadania wykonywane w przyjaznym i kreatywnym zespole;
• pełen wyzwań rozwój zawodowy, samodzielność; 
• bogaty pakiet socjalny/benefity;
• pracę w atrakcyjnej lokalizacji – Gmach Główny Muzeum Narodowego w Warszawie.  
 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW


• dokumenty należy złożyć do: 30.11.2022 r.,
• wysyłając je na adres mailowy: [email protected]
• lub przekazując osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00–15:00 lub też wysyłając drogą pocztową na adres: Muzeum Narodowe w Warszawie, Dział Spraw Pracowniczych, al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa.
• decyduje data wpływu oferty do muzeum (stempla pocztowego / osobistego dostarczenia).
• w tytule maila lub na kopercie prosimy o wpisanie numeru referencyjnego ogłoszenia: „Oferta pracy – 2022/11/konserwacja-zastępstwo/MNW”


INNE INFORMACJE


Oferty niespełniające wymogów formalnych, złożone lub uzupełnione po terminie, nie zawierające numeru ogłoszenia lub zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru nie będą rozpatrywane.

 


Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Narodowe
w Warszawie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych, (zgodnie
z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)