Niniejszy serwis wykorzystuje pliki cookie. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Archiwum

Asystent / Adiunkt w Dziale Inwentarzy Muzeum Narodowego w Warszawie

11-01-2024

Muzeum Narodowe w Warszawie

 

Zaprasza do rekrutacji na stanowisko:

Asystent / Adiunkt w Dziale Inwentarzy Muzeum Narodowego w Warszawie

 

Miejsce pracy: Muzeum Narodowe w Warszawie

 

OPIS STANOWISKA:

 

• obsługa ruchu wewnętrznego i zewnętrznego zbiorów MNW,
• sprawowanie nadzoru nad prawidłowym ewidencjonowaniem zbiorów,
• przygotowywanie dokumentacji dotyczącej użyczenia i akcesji oraz prowadzenie korespondencji z tym związanej,
• ewidencjonowanie obiektów przyjmowanych do muzeum na wystawy czasowe i do depozytu,
• prowadzenie rejestrów wystaw i kontrahentów,
• kontrola terminów użyczeń krótko i długoterminowych oraz koordynacja konserwatorskich wizyt kontrolnych zbiorów użyczonych długoterminowo,
• sporządzanie tematycznych raportów i sprawozdań związanych z wykonywanymi czynnościami,
• udział w okresowych kontrolach zbiorów MNW (kontrole zgodności dokumentacji ewidencyjnej ze stanem faktycznym).

 

WYMAGANIA:

 

• wykształcenie wyższe humanistyczne, preferowane kierunki: historia sztuki, historia, kulturoznawstwo lub studia podyplomowe związane z działalnością podstawową muzeum,
• doświadczenie w zakresie ewidencjonowania, przemieszczania i przechowywania zbiorów muzealnych (min. dwa lata stażu pracy w muzeum na podobnym stanowisku),
• doświadczenie w pracy z wykorzystaniem programów do ewidencji i zarządzania zbiorami,
• znajomość co najmniej jednego języka obcego w stopniu zaawansowanym - preferowane: angielski, niemiecki, włoski, hiszpański, francuski, rosyjski,
• obsługa komputera: Windows, pakiet MS Office, Internet,
• znajomość przepisów z zakresu ochrony zabytków, funkcjonowania muzeów, ewidencjonowania, przenoszenia i zabezpieczania zbiorów,
• samodzielność, dyspozycyjność, odpowiedzialność, rzetelność, odporność na stres,
• umiejętność pracy w zespole,

 

OFERUJEMY:

 

• zatrudnienie w prestiżowej instytucji kultury w oparciu o umowę o pracę;
• udział w kształtowaniu pozytywnego wizerunku Muzeum Narodowego w Warszawie;
• pracę stacjonarną w przyjaznym zespole;
• pakiet socjalny, możliwość uczestnictwa w pakietach medycznych, sportowych;
• ubezpieczenie grupowe;
• pakiet sportowy;
• prywatną opiekę medyczną;
• elastyczny czas pracy;
• spotkania integracyjne;
• możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych (bezpłatne wejścia na wszystkie wystawy Muzeum Narodowego w Warszawie).

 

Terminy i miejsce składania dokumentów:

 

• dokumenty należy złożyć do: 10.01.2024 r.

przesyłając je na adres 
• lub przekazując osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 15:00,
• lub też wysyłając drogą pocztową na adres: Muzeum Narodowe w Warszawie, Dział Spraw Pracowniczych, al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa - decyduje data wpływu oferty do muzeum (stempla pocztowego / osobistego dostarczenia).

 

W tytule maila lub na kopercie prosimy o wpisanie numeru referencyjnego ogłoszenia: „Oferta pracy – 2023/12/ASYS/MNW”

 

Prosimy o zawarcie w CV treści poniższej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Narodowe w Warszawie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych, (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)