Aktualności

Poszukujemy dwóch pracowników do obsługi rezerwacji zajęć edukacyjnych

23-07-2019

Muzeum Narodowe w Warszawie poszukuje dwóch pracowników do obsługi rezerwacji zajęć edukacyjnych.

 
WYMAGANIA NIEZBĘDNE
 • wykształcenie średnie, mile widzialne wykształcenie wyższe;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym;
 • obsługa komputera: Windows, pakiet MS Office, Internet;
 • doświadczenie w zakresie obsługi klienta – łatwość nawiązywania kontaktów i prowadzenia rozmowy;
 • atutem będzie znajomość obsługi systemu IKSORIS lub pokrewnych systemów rezerwacji;
 • sumienność, rzetelność;
 • umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów;
 • umiejętność pracy w zespole;
 
GŁÓWNE ZADANIA
 • obsługa modułu rezerwacji w systemie IKSORIS;
 • przyjmowanie telefonicznych i mailowych rezerwacji lekcji muzealnych, usług przewodnickich i innych zajęć edukacyjnych (pn-pt, 8:30-15.00);
 • opracowywanie codziennych grafików zajęć w galeriach i na wystawach czasowych;
 • kontrola stanu potwierdzenia zajęć, przypisania personelu do zajęć;
 • udzielanie odpowiedzi na zapytania dotyczące oferty edukacyjnej MNW;
 • bieżąca korespondencja mailowa z kontrahentami;
 • bieżąca kontrola stanu materiałów do zajęć i ich uzupełnianie;
 • prowadzenie dokumentacji grup bezpłatnych i opracowywanie statystyk miesięcznych i kwartalnych;
 • stały kontakt z edukatorami i pracownikami Działu Edukacji;
 
OFERUJEMY
 • możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w prestiżowej instytucji kultury i sztuki;
 • ciekawe zadania wykonywane w przyjaznym zespole;
 • doskonałą, niekorporacyjną atmosferę pracy;
 • dużą samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania;
 • zatrudnienie na umowę zlecenie, w elastycznym zakresie godzinowym;
 • rozpoczęcie okresu świadczenia pracy sierpień 2019 r. (1 osoba), 
 • wrzesień 2019 r. (2 osoba);
 • elastyczny wymiar czasu pracy – średnio 82 godziny miesięcznie;
 
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
 • życiorys/CV,
 • oświadczenie kandydata/kandydatki o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Muzeum Narodowe w Warszawie do realizacji procesu rekrutacji, prowadzonych obecnie, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 
TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
 • dokumenty należy złożyć do dnia 05.08.2019 br. do godziny 19.00,
 • adres do przesyłania aplikacji: klatosinska@mnw.art.pl w tytule nabór – obsługa rezerwacji zajęć,
 • decyduje data wpływu oferty do muzeum. 
 
WARUNKI PRACY
 • Miejsce wykonywania pracy na terenie Muzeum Narodowego w Warszawie i jego oddziałach.
 
INNE INFORMACJE
 • Oferty nie spełniające wymogów formalnych, złożone lub uzupełnione po terminie, nie zawierające zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru nie będą rozpatrywane.
 • W ofercie należy podać dane kontaktowe, adres e mail, nr telefonu oraz adres do korespondencji.
 • Muzeum Narodowe w Warszawie jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 
TECHNIKI I METODY NABORU
 • weryfikacja nadesłanych ofert,
 • rozmowa kwalifikacyjna.
 • szkolenie z zakresu obsługi systemu rezerwacji;
 • Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Wybrani kandydaci/kandydatki spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru.
 • O terminach etapów naboru kandydaci/ kandydatki będą powiadamiani telefonicznie.
 • Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:
 
I. Administratorem Twoich danych osobowych jest Muzeum Narodowe w Warszawie przy al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa.
II. W sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się za pomocą adresu email: iodo@mnw.art.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora Danych wskazany w punkcie I powyżej.
III. Cele i podstawy przetwarzania. Będziemy przetwarzać Twoje dane:
a) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji  do dnia 30.08. br.
b) w celach przygotowania umowy o pracę, wypisania skierowania na badania lekarskie.
IV. Prawa osób, których dane dotyczą: Zgodnie z RODO, przysługuje Ci prawo do:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
d) przenoszenia danych,
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego.