Aktualności

Porozumienie w sprawie podwyżek pensji dla pracowników MNW

22-11-2019

20 listopada br. zostało podpisane porozumienie ze wszystkimi trzema organizacjami związkowymi działającymi w Muzeum Narodowym w Warszawie – NSZZ Pracowników MNW, KZ NSZZ Solidarność przy MNW oraz Związkiem Zawodowym Konserwatorów Dzieł Sztuki MNW. 

 
Porozumienie dotyczy podziału środków przyznanych MNW i innym muzeom podległych MKiDN na podwyżki pensji dla pracowników.