Aktualności

dr hab. Łukasz Gaweł, prof. UJ, dyrektorem Muzeum Narodowego w Warszawie!

18-11-2020
Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, prof. Piotr Gliński, powołał Łukasza Gawła na stanowisko dyrektora MNW. Kadencja będzie trwała 5 lat do 15 listopada 2025 roku.
 
dr hab. Łukasz Gaweł, prof. UJ pełnił obowiązki dyrektora MNW od 3 grudnia 2019 roku. Wcześniej był zastępcą dyrektora Muzeum Narodowego w Krakowie ds. strategii, rozwoju i komunikacji oraz dyrektorem Instytutu Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
Jest specjalistą w zakresie zarządzania dziedzictwem kulturowym oraz publicznymi instytucjami kultury. Uczestniczył w realizacji projektów finansowanych z funduszy europejskich, współpracował z kilkudziesięcioma instytucjami kultury w zakresie prowadzenia kontroli zarządczej, audytów organizacyjnych, opracowania strategii, opracowania standardów obsługi w muzeach i obiektach turystycznych.