Aktualności

Dotacje Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu dla MNW na rok 2021

20-05-2021

Miło nam poinformować, że Muzeum Narodowe w Warszawie otrzymało dotacje Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na realizację szeregu zadań na 2021 rok w ramach Programów: Infrastruktura kultury, Kultura dostępna, Narodowe Kolekcje Sztuki Współczesnej i Kultura inspirująca. Dzięki otrzymanym środkom Muzeum zmodernizuje i rozbuduje swoje strategiczne zasoby oraz wzbogaci ofertę kulturalną.

W tym roku zostaną wykonane zadania:

  • Zwiększenie dostępności MNW dla osób z niepełnosprawnościami
  • Rozbudowa kolekcji sztuki współczesnej MNW
  • Sztuka bezpośrednio-cykl warsztatów MNW dla osób z dysfunkcją wzroku
  • Romantyczność 2022. Wilno-Warszawa-Paryż

 Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach Programu „Kultura inspirująca 2021-2022”.