Niniejszy serwis wykorzystuje pliki cookie. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Albumy

Skarby sztuki. Muzeum Narodowe w Warszawie

Skarby sztuki. Muzeum Narodowe w Warszawie, redakcja naukowa Agnieszka Morawińska, Renata Higersberger, s. 416, il., Wydawnictwo Arkady & Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 2013, ISBN 978-83-213-4764-6 (Arkady) / ISBN 978-83-7100-963-1 (MNW)

 

 

 

 

 

 

 


W serii SKARBY SZTUKI prezentowane są najcenniejsze dzieła malarstwa, rzeźby, rzemiosła artystycznego i fotografii zgromadzone w polskich muzeach narodowych.

W sto pięćdziesiąty rok swego istnienia (2012) Muzeum Narodowe w Warszawie weszło jako wielodziałowa, sięgająca różnych zakresów historycznych oraz geograficznych instytucja gromadząca, przechowująca i udostępniająca dorobek artystyczny pokoleń od starożytności po współczesność. Wielkie zbiory malarstwa, rysunku, grafiki, rzeźby i rzemiosła artystycznego polskiego i europejskiego, wyjątkowa kolekcja późnośredniowiecznej sztuki kościelnej, zbiory sztuki starożytnej i wybitne w światowej skali zabytki z nubijskiej katedry Faras, zbiór gabinetu monet i medali oraz kolekcja sztuki Dalekiego Wschodu, to tylko zasadnicze zespoły zabytków w muzeum. Chcemy przypomnieć odbiorcom, jak szeroki jest zakres zbiorów naszego muzeum i jak wiele jeszcze skarbów pozostaje niedocenionych.


Przygotowano także pełną anglojęzyczną wersję albumu.