Niniejszy serwis wykorzystuje pliki cookie. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Konferencje naukowe

Międzynarodowa konferencja Fin de siècle odnaleziony. Mozaika końca wieku: artyści, zjawiska, stowarzyszenia, działania

Muzeum Narodowe w Warszawie organizuje w dniach 25-27 lutego 2014 roku międzynarodową konferencję naukową zatytułowaną: Fin de siècle odnaleziony. Mozaika końca wieku: artyści, zjawiska, stowarzyszenia, działania.

Konferencja będzie zorganizowana  w ramach udziału MNW w międzynarodowym projekcie Partage Plus (www.partage-plus.eu). Studia prowadzone w ramach projektu Partage Plus pozwoliły na wyłonienie licznej grupy dzieł sztuki dotychczas nie ujawnionych w tak szerokiej panoramie kontekstów kulturowych. Rozszerzenie zakresu rozpoznanych dzieł umożliwi zmianę odbioru i funkcjonowania sztuki około 1900 w muzealnych kolekcjach, dotychczas badanych jedynie wycinkowo w ujęciach monograficznych, historycznych lub ikonograficznych.

Badania dotyczące sztuki i kultury przełomu XIX i XX w. ograniczały się do analizy i oceny artystycznego poziomu prac stworzonych pomiędzy 1880 a 1914 r. Przez długi czas wielu przejawom twórczości tego okresu (np. architekturze, fotografii czy sztuce popularnej) odmawiano artystycznych walorów, co znacznie zawężało horyzonty badawcze. W ciągu ostatnich kilku dekad pole badań nad fin de sièclem uległo rozszerzeniu a ich metodologia wzbogaciła się o nowe narzędzia. Dziś powszechnie odstępuje się od wartościowania dzieł, coraz większe zainteresowanie budzą także zjawiska kulturowe i społeczne towarzyszące temu specyficznemu przełomowi. Zainteresowania badaczy koncentrują się między innymi wokół takich zagadnień jak formacja intelektualna artystów i postaci działających w środowiskach artystycznych lub na ich obrzeżach, różnice postaw ideowych (między internacjonalizmem/kosmopolityzmem a wernakularyzmem) i postaw artystycznych (między społecznym zaangażowaniem a estetyzmem) czy wreszcie analizy takich zjawisk jak synestezja sztuk i panteizm, oraz ówczesnych poszukiwań nowych form życia duchowego.

Organizatorzy pragną, aby konferencja stała się okazją do prezentacji rozmaitych perspektyw badawczych, do weryfikacji i poszerzenia dotychczasowego obrazu belle époque wynikających z najnowszych badań. Ze szczególnym zainteresowaniem powitane zostaną prezentacje studiów nad twórczością artystów traktowanych niegdyś marginalnie lub z różnych względów  niedocenionych. Zachęcamy uczestników konferencji do przyjrzenia się szeroko pojętemu tłu zjawisk artystycznych i społecznych w aspekcie geopolitycznym i historycznym. Warte uwagi wydają się również kwestie odrębności i wspólnoty kolejnych secesji w krajach niemieckojęzycznych regionie Europy Środkowo-Wschodniej i Południowej oraz Północnej a także recepcja tych ruchów w Nowym Świecie. Odrębnym, wartym omówienia problemem jest obecność sztuki około 1900 w kulturze masowej i współczesnej ikonosferze. Bardzo liczymy również na wystąpienia na temat badań technologicznych i konserwatorskich.

Oczekujemy na zgłoszenia referatów do 31 października 2013 roku. Przewidywany czas wystąpień 20 minut. 

Prosimy o nadsyłanie abstraktów w języku polskim lub angielskim o objętości do 1800 znaków, oraz następujących danych: imię, nazwisko; tytuł, stopień naukowy; instytucja macierzysta; adres kontaktowy: adres e-mail, nr telefonu; proponowany temat referatu; sugestie odnośnie urządzeń (projektor multimedialny itp.) potrzebnych do wygłoszenia referatu. Językami konferencji są  polski i angielski. Prosimy także o informację czy zgadzają się Państwo na nagrywanie i/lub transmisję na żywo Państwa wystąpienia.

Adres do korespondencji: e-mail


Informacje dotyczące kwalifikacji tematu zostaną rozesłane do zainteresowanych do 30 listopada 2013.
Dojazd, noclegi i wyżywienie w zakresie własnym uczestników. Przewidywany jest catering w trakcie konferencji.

Information in English