Od średniowiecza do modernizmu. Plener w MNW / 6 listopada 2016