Ignacy Łopieński. Odnowiciel sztuki graficznej / 2 lutego 2020