Dążenie do piękna – sztuka XX i XXI w. / 25 listopada 2018