W królestwie Ozyrysa i Anubisa

SPOTKANIA NA WYSTAWIE

20 października / niedziela / 13.00
Spotkanie z dr Moniką Dolińską,
kustoszem dyplomowanym w Zbiorach Sztuki Starożytnej i Wczesnochrześcijańskiej, która przybliży nam wierzenia starożytnych Egipcjan dotyczące życia pozagrobowego.
spotkanie na wystawie / obowiązuje bilet wstępu do Muzeum / ok. 50 minut

 

3 i 24 listopada, 8 i 22 grudnia, 5 i 19 stycznia, 9 i 23 lutego, 9 i 30 marca, 13 kwietnia / niedziele / 13.00
Wystawie towarzyszą spotkania z archeologami, którzy opowiedzą o mumifikacji, znaczeniu dekoracji na sarkofagach oraz wyposażeniu grobów.

Spotkania 24 listopada i 23 lutego tłumaczone na język migowy (PJM).
spotkanie na wystawie / obowiązuje bilet wstępu do Muzeum / ok. 50 minut

 

 

 

 

WEEKENDY W STAROŻYTNYM EGIPCIE

23–24 listopada, 8–9 marca / sobota–niedziela / 11.00–18.00
W programie: wykłady, warsztaty familijne, spotkania na wystawie oraz starożytne gry i zabawy.

 

23 listopada / sobota
11.00
„Co kryją egipskie piaski?”
– warsztaty dla rodzin z dziećmi w wieku 5–12 lat
Kim jest egiptolog? Czym się zajmuje? Jak wyglądają wykopaliska? W czasie warsztatów dowiemy się, jak wydobyte z ziemi zabytki odkrywają przed badaczami tajemnice zamierzchłej przeszłości.
Zapisy od poniedziałku do piątku w godz. 9.00–15.00 pod numerem telefonu + 48 22 621 10 31 wew. 246.
zbiórka w Holu Głównym / obowiązuje bilet wstępu na wystawę / ok. 80 minut

 

13.00–14.30
„Zagrajmy w seneta”

Senet był jedną z najpopularniejszych gier planszowych w starożytnym Egipcie. Grali w nią faraon Tutanchamon, królowa Nefretete i zwykli Egipcjanie. Zagraj i Ty!
sala edukacyjna / wstęp wolny

 

14.00
„W cieniu piramidy Dżesera – polskie wykopaliska w Sakkarze”
– wykład,
prof. dr hab. Karol Myśliwiec

Po zachodniej stronie najstarszej piramidy egipskiej, zbudowanej ok. 2650 p.n.e. przez legendarnego architekta Imhotepa, pracują od dwudziestu lat polscy archeolodzy pod kierunkiem prof. Karola Myśliwca. Niebadany nigdy wcześniej teren przynosi rokrocznie rewelacyjne odkrycia. W górnej warstwie – rozległe cmentarzysko dostojników z okresu ptolemejskiego, który rozpoczął się podbojem Egiptu przez Aleksandra Wielkiego. W warstwie dolnej – wykute w skale grobowce wielmożów z okresu tzw. Starego Państwa (schyłek III tysiąclecia p.n.e.). Piękna, płaskorzeźbiona i malowana dekoracja ich ścian należy do arcydzieł sztuki egipskiej. Zawiera ona również napisy hieroglificzne, które przynoszą nowe świadectwa powolnego, pierwszego w dziejach, rozkładu państwa faraonów. Odkrycia polskich archeologów rzucają nowe światło na jeden z najmniej zbadanych okresów historii starożytnego Egiptu, zaskakując jednocześnie wieloma nowymi zagadkami, które – być może – znajdą rozwiązanie w trakcie dalszych prac.

Prof. dr hab. Karol Myśliwiec – dyrektor Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk i członek zagraniczny Austriackiej Akademii Nauk, prowadzi badania archeologiczne w Egipcie od 1969 roku. Przez dziesięć lat kierował wykopaliskami ratunkowymi w Tell Atrib (starożytne Athribis w Delcie Nilu), odkrywając dzielnicę miasta z okresu ptolemejskiego, a następnie zainicjował wykopaliska w Sakkarze po zachodniej stronie piramidy Dżesera, którymi kieruje do chwili obecnej. Autor ok. 300 publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu archeologii, historii, religii i sztuki starożytnego Egiptu, wydanych w wielu językach. Wykładał w instytucjach naukowych dwudziestu krajów, w tym wielokrotnie jako „visiting professor” na uniwersytecie w Wiedniu. Laureat wielu nagród, m.in. nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej i dwukrotnie nagrody Prezesa Rady Ministrów, w 2012 roku został odznaczony przez prezydenta RP Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.
sala kinowa / wstęp wolny / ok. 75 minut

 

24 listopada 2013 / niedziela
11.00
„Co kryją egipskie piaski?”
– warsztaty dla rodzin z dziećmi w wieku 5–12 lat
Kim jest egiptolog? Czym się zajmuje? Jak wyglądają wykopaliska? W czasie warsztatów dowiemy się, jak wydobyte z ziemi zabytki odkrywają przed badaczami tajemnice zamierzchłej przeszłości.
Zapisy od poniedziałku do piątku w godz. 9.00–15.00 pod numerem telefonu + 48 22 621 10 31 wew. 246.
zbiórka w Holu Głównym / obowiązuje bilet wstępu na wystawę / ok. 80 minut

 

13.00
Spotkanie na wystawie z tłumaczeniem na język migowy (PJM)
obowiązuje bilet wstępu na wystawę / ok. 50 minut

 

8 marca 2014 / sobota
11.00
„Podróż w zaświaty” – warsztaty dla rodzin z dziećmi w wieku 5–12 lat

Wybierzemy się w podróż do królestwa boga Ozyrysa, władcy Krainy Umarłych. W czasie wyprawy spotkamy wielu bogów, skarabeusze i mumie. Drogę do zaświatów poznamy dzięki wskazówkom zawartym w egipskiej Księdze Umarłych.
Zapisy od poniedziałku do piątku w godz. 9.00–15.00 pod numerem telefonu + 48 22 621 10 31 wew. 246 lub mailowo:
zbiórka w Holu Głównym / obowiązuje bilet wstępu na wystawę / ok. 80 minut

 

13.00–14.30
„Zagrajmy w seneta”

Senet był jedną z najpopularniejszych gier planszowych w starożytnym Egipcie. Grali w nią faraon Tutanchamon, królowa Nefretete i zwykli Egipcjanie. Zagraj i Ty!
sala edukacyjna / wstęp wolny

 

prof. Mirosław Barwik w Egipcie14.00
„Od Belfegora do króla Skorpiona. Egipskie wyobrażenia o życiu wiecznym”
– wykład, dr hab. Mirosław Barwik
Poprzez odwołania do egipskich tekstów grobowych przedstawione zostaną wyobrażenia na temat życia pozagrobowego i nieśmiertelności w starożytnym Egipcie. W wykładzie znajdą się również odniesienia do popularnych produkcji filmowych, w których wykorzystano temat pośmiertnej egzystencji zmarłego.

Dr hab. Mirosław Barwik – pracownik Instytutu Archeologii UW, autor licznych opracowań z zakresu historii i kultury Egiptu w okresie Nowego Państwa i w Epoce Późnej. Obecnie pełni funkcję zastępcy kierownika Polskiej Misji Archeologiczno-Konserwatorskiej w świątyni królowej Hatszepsut w Deir el-Bahari, działającej z ramienia Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW w Kairze.
sala kinowa / wstęp wolny / ok. 75 minut

 

9 marca 2014 / niedziela
11.00
„Podróż w zaświaty”
– warsztaty dla rodzin z dziećmi w wieku 5–12 lat
Wybierzemy się w podróż do królestwa boga Ozyrysa, władcy Krainy Umarłych. W czasie wyprawy spotkamy wielu bogów, skarabeusze i mumie. Drogę do zaświatów poznamy dzięki wskazówkom zawartym w egipskiej Księdze Umarłych.
Zapisy od poniedziałku do piątku w godz. 9.00–15.00 pod numerem telefonu + 48 22 621 10 31 wew. 246 lub mailowo:
zbiórka w Holu Głównym / obowiązuje bilet wstępu na wystawę / ok. 80 minut

 

13.00
Spotkanie na wystawie
obowiązuje bilet wstępu na wystawę / ok. 50 minut

 

Mumia i kartonaż Hor-Dżehutiego15.00
„O pożytkach z mumii, prawdziwych i fałszywych”
– wykład,
dr Monika Dolińska
Mumie – ludzkie i zwierzęce – podrabiano już w starożytności, a w czasach nowożytnych, gdy powstało zapotrzebowanie na różnego rodzaju specyfiki z mumii, którym przypisywano zbawienne działanie na wszelkie choroby, produkcja fałszywych mumii kwitła aż do XX wieku. Mumie wykorzystywano zresztą na różne inne sposoby, chętnie też zabierano do Europy jako ciekawostkę z podróży. Dziś mamy inne podejście do mumii i traktujemy je raczej jako źródło wiedzy o ludziach i zwierzętach z przeszłości, choć oczywiście nie utraciły one nic ze swej niesamowitej aury i tajemniczości.

Dr Monika Dolińska – egiptolog, kustosz dyplomowany kolekcji egipskiej w Zbiorach Sztuki Starożytnej i Wschodniochrześcijańskiej MNW. Jest autorką wielu publikacji naukowych i wystaw egiptologicznych, współautorką międzynarodowej wystawy „Tajemnicza królowa Hatszepsut” w 1997 roku i scenariusza stałej Galerii Egipskiej w MNW. W muzeum pracuje od 1985 roku, od 1977 zaś bierze udział w pracach misji archeologicznej Totmesa III w Deir el-Bahari (Egipt), którą kieruje od roku 2008. Prowadzi projekt badawczy „Odtworzenie programu ikonograficznego i kształtu architektonicznego świątyni Totmesa III w Deir el-Bahari”, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Egiptologów i członkiem Rady Komitetu Egiptologicznego ICOM-CIPEG.
sala kinowa / wstęp wolny / ok. 75 minut

WYKŁAD SPECJALNY

22 grudnia / niedziela / 15.00
„Choinka i obelisk. Nieuświadomione staroegipskie echa w świątecznej szacie Bożego Narodzenia"
– wykład,
prof. dr hab. Andrzej Niwiński
W atmosferze świąt Bożego Narodzenia i wszystkich związanych z nim elementów, takich jak Wigilia, choinka, jemioła pod sufitem, prezenty, Trzej Królowie i szopka betlejemska, zaprezentowane zostaną mało znane informacje o genezie bożonarodzeniowych zwyczajów. Okazuje się, że niemal wszystkie ich elementy, które uważamy za bardzo „dzisiejsze" i „europejskie", mają swoje korzenie w starożytnych kulturach – egipskiej, greckiej, rzymskiej, a także prasłowiańskiej. Wykład porusza także kwestię biblijnych obrazów związanych z Bożym Narodzeniem, wyjaśniając ich pochodzenie i ewolucję, a niekiedy pozabiblijne zapożyczenia (z apokryfów). Przywołuje też temat wielkiej dyskusji, jaka toczyła się w początkach chrześcijaństwa, wokół daty Bożego Narodzenia. Ponadto poruszona zostanie kwestia kształtowania się niepowtarzalnej atmosfery wigilijnej w Polsce, na co znamienny wpływ wywarła nasza rodzima historia. Całość jest bogato ilustrowana barwnymi obrazami oraz licznymi tekstami źródłowymi i literackimi.
 

Prof. dr hab. Andrzej Niwiński – pracownik naukowy w Instytucie Archeologii UW. Uczeń prof. K. Michałowskiego, pod którego kierunkiem napisał pracę magisterską i doktorską (1979 r.). Habilitację otrzymał w 1989, profesurę w 2000 r. Zajmuje się religią i ikonografią starożytnego Egiptu, specjalizując się w zabytkach wyposażenia grobowego, zwłaszcza sarkofagach i papirusach. Jego badania koncentrują się zwłaszcza na okresie Nowego Państwa i XXI dynastii (XI-X w. p.n.e.). Od 1999 r. kieruje tzw. Misją Skalną w Deir el-Bahari. Jest autorem ok. 200 publikacji, m.in. książek popularyzujących kulturę starożytnego Egiptu (Mity i symbole starożytnego Egiptu, Czekając na Herhora. Odkrywanie Teb Stubramnych czyli szkice z dziejów archeologii Egiptu), książeczek dla dzieci (Bajki staroegipskie, Abecadło znad Nilu) i niedawno opublikowanej powieści Hieny i lotosy. Jest także prezesem Stowarzyszenia Miłośników Egiptu HERHOR, które w ubiegłym roku współorganizowało wystawę poświęconą 150-leciu polskich odkryć w Egipcie, w PMA w Warszawie. 
Kino MUZ / wstęp wolny / ok. 75 minut

LEKCJE NA WYSTAWIE I ZWIEDZANIE Z PRZEWODNIKIEM

Serdecznie zapraszamy grupy przedszkolne i szkolne wszystkich poziomów nauczania oraz osoby indywidualne na lekcje muzealne i zwiedzanie z przewodnikiem na wystawie „W królestwie Ozyrysa i Anubisa”. Oprowadzanie po wystawie odbywa się w językach polskim i angielskim.

„Przepis na mumię”
Lekcja dla przedszkoli i klas I–III szkoły podstawowej

Podczas zajęć dowiemy się, ile metrów bandaża zużywano do robienia mumii, do czego służyły urny kanopskie i co wkładano zmarłemu do grobowca. Dowiemy się, kim byli Ozyrys i Anubis oraz czym była Księga Umarłych. Stworzymy dekorację sarkofagu i przekonamy się czy pisanie hieroglifami jest trudne.

 

„Mumie, sarkofagi i amulety”
Lekcja dla klas IV–VI szkoły podstawowej i gimnazjum

Starożytne sarkofagi, zmumifikowane ciała i amulety odkryją przed nami tajemnice egipskich wierzeń. Dowiemy się, w jaki sposób aparaty rentgenowskie i inny sprzęt medyczny pomagają archeologom w poznaniu historii badanych mumii. Możemy dowiedzieć się, jak ówcześnie wyglądali ludzie, co jedli i na co chorowali.

 

„Mumie egipskie i nie tylko”
Lekcja dla szkół ponadgimnazjalnych

Wiara w życie po śmierci była istotnym element kultury starożytnych Egipcjan. Jednym z warunków trafienia do zaświatów było przetrwanie ciała zmarłego. Na zajęciach porozmawiamy o tym, jak wyglądała mumifikacja, pogrzeb oraz wnętrze egipskiego grobowca. Następnie przeniesiemy się do Ameryki Południowej i Europy, gdzie też znaleziono niejedną mumię.

 

„W królestwie Ozyrysa i Anubisa”
Zapraszamy na zwiedzanie z przewodnikiem pokazu egipskich sarkofagów i przedmiotów związanych z wiarą starożytnych Egipcjan w życie pozagrobowe. W czasie spotkania poznamy drogę, jaką przebyły zabytki z Egiptu do Muzeum Narodowego w Warszawie,
oraz historię polskich wykopalisk w Egipcie.

Zapisy na lekcje oraz zwiedzanie z przewodnikiem przyjmujemy w Dziale Edukacji Muzeum Narodowego w Warszawie od poniedziałku do piątku w godz. 9.00–15.00 pod numerem telefonu +48 22 621 10 31, wew. 246.