Przewodniki

Galeria Sztuki Dawnej. Europejskie i staropolskie rzemiosło artystyczne, malarstwo i rzeźba od XV do XVIII wieku

autorzy tekstów: Grażyna Bastek, Ryszard Bobrow, Monika Janisz, Aleksandra Janiszewska, Aleksandra Kasprzak, Joanna Kilian Michieletti, Karolina Kurant, Ewa Martyna, Stefan Mieleszkiewicz, Ewa Orlińska-Mianowska, Katarzyna Świetlicka, Wanda Załęska, Antoni Ziemba

 

Przewodnik po Galerii Sztuki Dawnej – otwartej w grudniu 2016 roku – jest skonstruowany tak, by ułatwić zwiedzającemu wizytę. Autorzy Galerii odeszli od tradycyjnego dyskursu historii sztuki, który rozdziela „wysoką” sztukę obrazową — malarstwo, rzeźbę, rysunek i grafikę — od rzemiosła artystycznego, traktując je jako dziedzinę li tylko użytkową. Tymczasem w dawnych epokach taki rozdział nie istniał. Rzemiosło artystyczne łączyło się z malarstwem i rzeźbą poprzez wspólne cele i funkcje, a także przez wspólne przestrzenie, w jakich je gromadzono i wystawiano. I taki właśnie jest podział galerii — na „przestrzenie społeczne”: 1) pałac, willa, dwór; 2) kościół, kaplica i ołtarz domowy; 3) miasto.