Programy naukowe, projekty badawcze i konserwatorskie

Nowe kierunki w obrazowaniu dóbr kultury. Diagnostyka dzieł sztuki

przez obrazowanie w promieniowaniu rentgenowskim i 128-rzędowym aparacie do tomografii komputerowej.

Kierownictwo projektu: dr Łukasz Kownacki (Europejskie Centrum Zdrowia w Otwocku)

System elektronicznego planowania i dokumentowania prac konserwatorskich

w zakresie prowadzonych prac badawczych i działań konserwatorskich oraz stworzenie analogowego i cyfrowego archiwum dokumentacji konserwatorskich

Zespół: Maria Kurpik, Dorota Ignatowicz-Woźniakowska, Anna Bogdańska, Konrad Fedorczyk

Warsaw Mummy Project

Kierownictwo projektu: Kamila Braulińska (UW)

Sztuka średniowieczna w Muzeum Narodowym w Warszawie. Katalog zbiorów

Kierownictwo projektu: prof. dr hab. Antoni Ziemba

Józef Brandt (1841–1915)

Kierownictwo projektu: Ewa Micke-Broniarek, Zbiory Sztuki Polskiej do 1914 r.
  1  2  3  4  5  6