Programy naukowe, projekty badawcze i konserwatorskie

System elektronicznego planowania i dokumentowania prac konserwatorskich

w zakresie prowadzonych prac badawczych i działań konserwatorskich oraz stworzenie analogowego i cyfrowego archiwum dokumentacji konserwatorskich

Zespół: Maria Kurpik, Dorota Ignatowicz-Woźniakowska, Anna Bogdańska, Konrad Fedorczyk

Warsaw Mummy Project

Kierownictwo projektu: Kamila Braulińska (UW)

Sztuka średniowieczna w Muzeum Narodowym w Warszawie. Katalog zbiorów

Kierownictwo projektu: prof. dr hab. Antoni Ziemba

Józef Brandt (1841–1915)

Kierownictwo projektu: Ewa Micke-Broniarek, Zbiory Sztuki Polskiej do 1914 r.

Bronisław Krystall. Testament

Kuratorzy: Katarzyna Mączewska, Krzysztof Załęski (zm. 2016)
  1  2  3  4  5  6