Instytucje wspierające

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadania: 
 
Kolekcja Potockich z Krzeszowic: rekonstrukcja i losy
jednego z czołowych polskich zbiorów arystokratycznych
 
Rozbudowa kolekcji sztuki współczesnej MNW
 
Modernizacja systemu bibliotecznego poprzez zakup sprzętu
informatycznegow celu zwiększenia dostępności do zbiorów MNW
 
Otwarte Narodowe. Rozwój oferty kulturalno-edukacyjnej MNW
 
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych
z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa,
zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r.
o grach hazardowych
 

 


 

Fotograficzne korespondencje. Seria wyjazdów pracowników merytorycznych Muzeum Narodowego w Warszawie
 
Investigations on the visual culture in Italy in the time of the Roman Empire
and the Renaissance and Baroque period (sculpture and painting)
 
Narodziny malarstwa narodowego: Polska-Skandynawia
 
Innowacyjna edukacja. Cykl wykładów zagranicznych
pracowników Działu Edukacji i wykładów specjalistów w Polsce
 
Za oceanem. Wizyty studyjne pracowników MNW
w muzeach Nowego Jorku, Waszyngtonu i Bostonu
 
Dofinansowano ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w ramach programu Kultura inspirująca
 

 

Wystawa czasowa Polska. Siła obrazu
 
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 
Dofinansowano ze środków MKiDN
jako część koordynowanego przez Instytut Adama Mickiewicza
międzynarodowego programu kulturalnego realizowanego
w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017–2022
 

 

Wystawa czasowa Fotorelacje. Wojna 1920
na stulecie zwycięskiej bitwy warszawskiej 15 sierpnia 1920 roku
 
Dofinansowano ze środków finansowych
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022
 

 

 

Zachowanie unikatowego atlasu Speculum orbis terrae
zadanie finansowane w ramach umowy nr 835/P-DUN/2019

ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.