Przewodniki

Galeria Wzornictwa Polskiego

teksty: Anna Demska, Anna Frąckiewicz, Anna Maga, Warszawa 2017, Muzeum Narodowe w Warszawie

Galeria Sztuki Średniowiecznej. Przewodnik

red. naukowa: prof. Antoni Ziemba, teksty, noty o zabytkach: Justyna Aniołek, Zofia Herman-Templewicz, Małgorzata Kochanowska, Antoni Ziemba, Warszawa 2017, Muzeum Narodowe w Warszawie

Director's Choice. Muzeum Narodowe w Warszawie

Agnieszka Morawińska, projekt graficzny: Nigel Soper, s. 80, il., Scala Arts & Heritage Publishers Ltd. in association with the National Museum in Warsaw, London 2016.

Galeria Sztuki XX i XXI Wieku

tekst: Tomasz Jeziorowski, Izabela Mościcka, Magdalena Nowak, Piotr Rypson, koncepcja graficzna: Mesmer Center, Muzeum Narodowe w Warszawie

Galeria Sztuki XIX Wieku

tekst: Iwona Danielewicz, projekt graficzny: Mesmer Center, Muzeum Narodowe w Warszawie

Galeria Sztuki Dawnej. Europejskie i staropolskie rzemiosło artystyczne, malarstwo i rzeźba od XV do XVIII wieku

opracowanie graficzne: Grzegorz Laszuk K+S, Anna Hegman K+S , s. 80, il., Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 2016, ISBN 978-83-7100-925-9
1  2