Miejsce Przyjazne Seniorom

 
Muzeum Narodowe otrzymało certyfikat „Miejsce przyjazne seniorom”, nadawany przez Fundację Zaczyn oraz Urząd m. st. Warszawy. W grudniu 2015 r. zakończyła się pilotażowa edycja projektu „Kreatorzy Standardów”. W gronie wyróżnionych warszawskich instytucji znalazło się również Muzeum Narodowe. Organizatorzy akcji docenili nasze programy edukacyjne dla seniorów, dostępność Muzeum dla osób starszych oraz otwartość na konsultacje. 
 
Więcej informacji o projekcie znajdą Państwo na stronie stolicadlaseniora.pl