Katalogi wystaw

Ignacy Łopieński

red. naukowa Piotr P. Czyż, przekł. Aleksandra Szkudłapska, proj. graf. Jerzy Gruchot, Wojciech Koss / Full Metal Jacket, s. 304, il., Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 2019.

Splendor i finezja. Duch i materia w sztuce Korei

red. naukowa Joanna Bojarska-Cieślik, Magdalena Pinker, Joanna Popkowska, proj. graficzny Ryszard Kajzer / Zerkaj Studio s. 244, il., Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 2019.

Rembrandt osobiście. Rembrandt van Rijn. Dzieła graficzne ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie

red. naukowa Joanna A. Tomicka, przekł. Szymon Włoch, proj. graf. Maria Bukowska | Temperówka, s. 152, il., Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 2019.

Bruegel w towarzystwie. Pieter Bruegel Starszy. Dzieła graficzne ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie

red. naukowa Joanna A. Tomicka, przekł. Szymon Włoch, proj. graf. Maria Bukowska | Temperówka, s. 152, il., Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 2019.

Na jednej strunie. Malczewski i Słowacki

red. Anna Grochala, Piotr Kopszak, tłum. Karolina Koriat, proj. graf. Maria Bukowska | Temperówka, s. 136, il. Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 2019.

Widoczne Niewidoczne. Pokaz malarstwa XX wieku ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie

red. Anna Manicka, tłum. Simon Włoch, proj. graf. Maria Bukowska / Temperówka, s. 96, il., Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 2019.
1  2  3  4  5