Niniejszy serwis wykorzystuje pliki cookie. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację tego stanu rzeczy.

Szkoły ponadpodstawowe

Tematy lekcji

Młodzież zapraszamy do poszukiwania historii i mitologii, motywów literackich czy symboli i alegorii w sztuce. Zachęcamy do zdobywania wiedzy i kompetencji kulturowych, połączonego z aktywnością, refleksją, pracą grupową oraz możliwością wymiany poglądów. Prowadzone przez doświadczonych i zaangażowanych edukatorów zajęcia inspirują do odkrywania świata, poznawania kultury i piękna dzieł sztuki.

 

Zajęcia dla szkół ponadpodstawowych (czas trwania: 80 min.)

 
Pionierki – polskie rzeźbiarki XIX wieku
Zapraszamy na zajęcia, w czasie których porozmawiamy o tym, jakie trudności musiały pokonać rzeźbiarki w XIX wieku. Poznamy ich prace i życiorysy, często będące historią łamania przyjętych norm i zasad ówczesnej obyczajowości. Wspólnie zastanowimy się, czy artystkom udało się zrealizować własne marzenia.
Zajęcia są realizowane na wystawie czasowej "Bez gorsetu. Camille Claudel i polskie rzeźbiarki XIX wieku"
 

Sztuka egipska
Jak rozpoznać sztukę starożytnego Egiptu? Jakie były jej największe osiągnięcia w dziedzinie architektury, rzeźby i malarstwa? Spotkanie w Galerii będzie okazją do rozmowy o trwającej blisko trzy tysiące lat cywilizacji egipskiej i jej najważniejszych dokonaniach.

Sztuka grecka i rzymska
Poznamy porządki architektoniczne i style w greckim malarstwie wazowym. Przyjrzymy się rzymskim kopiom dzieł greckich rzeźbiarzy, takich jak Fidiasz, Poliklet i Lizyp. Porozmawiamy o tym, jaki wpływ na literaturę, sztuki plastyczne, filozofię i politykę zachodniej cywilizacji miała kultura antyczna.

Świat mitów
Kultura starożytnej Grecji i Rzymu nie mogłaby istnieć bez opowieści o bogach i herosach. Dla artystów późniejszych epok mity stanowiły źródło natchnienia. Motywy mitologiczne wykorzystywano, tworząc alegorie i symbole obecne w wielu dziełach sztuki.
Uwaga: W czasie zajęć nie odwiedzimy Galerii Sztuki Starożytnej.

Biblia w obrazach
Poszukamy dzieł obrazujących sceny ze Starego i Nowego Testamentu. Przypomnimy najważniejsze tematy zaczerpnięte z Pisma Świętego oraz różnorodne sposoby przedstawiania ich w sztuce.

W blasku średniowiecza
Spotkanie w galerii jest okazją do rozmowy o trwającej blisko tysiąc lat epoce średniowiecza. Obejrzymy nastawy ołtarzowe, rzeźby polichromowane, malarskie cykle narracyjne i przykłady rzemiosła artystycznego. Wspólnie zastanowimy się nad źródłami literackimi tych dzieł i nad postrzeganiem świata przez ludzi średniowiecza. Omówimy cechy stylów gotyckiego i romańskiego.

 

Renesansowe fascynacje
Zajmiemy się genezą epoki odrodzenia i jej związkami z kulturą antyczną. Na przykładzie malarstwa niderlandzkiego i niemieckiego zgłębimy odmienność sztuki północnej, zakorzenionej w tradycji późnego średniowiecza. Podejmiemy próbę zdefiniowania pojęcia manieryzmu.


Ikonosfera baroku
Jak wyjaśnić sens barokowych płócien religijnych widzom w XXI wieku? Zapraszamy do poznawania sztuki barokowej, chętnie posługującej się iluzją i grą z widzem oraz dążącej do wywoływania silnych emocji. Czy blask koloru, silny światłocień, ekspresja gestu, a przede wszystkim iluzyjność przedstawień mogą dziś zauroczyć tak jak w XVII wieku?

Sztuka klasycystyczna vs sztuka romantyczna
Zastanowimy się, jak rozróżnić sztukę klasycyzmu i romantyzmu. Przeanalizujemy najważniejsze podobieństwa i różnice między stylami i światopoglądami tych epok. Przekonamy się, że ich opozycyjność wcale nie jest taka oczywista

Malarstwo historyczne. Matejko i inni
Wiek XIX był czasem rozkwitu malarstwa historycznego – przywoływało ono najświetniejsze momenty z historii Polski i kształtowało postawy patriotyczne. Zobaczymy, w jak różnorodny sposób polscy malarze tego okresu transponowali historię w sztukę.

Młoda Polska. Artystyczna różnorodność
Fin de siècle, Młoda Polska, modernizm, symbolizm. Przełom XIX i XX wieku był okresem, w którym wiele kierunków występowało równolegle, często się przenikając. Przeanalizujemy dzieła najważniejszych twórców tamtego okresu – Stanisława Wyspiańskiego, Józefa Mehoffera, Jacka Malczewskiego – a w interpretacji posłużymy się tekstami literackimi.

 

Sztuka i literatura. Od starożytności do baroku

Dzieła sztuki często nawiązują do utworów literackich, rzadko jednak są ich wierną ilustracją. Uczniowie skonfrontują wybrane teksty z literatury polskiej i światowej z dziełami z kolekcji MNW. Co w wybranych utworach zafascynowało artystów i jakie dyskusję podejmowali w swoich pracach z autorami?

 

Sztuka i literatura. Wiek XIX
Podczas zajęć w Galerii Sztuki XIX Wieku uczniowie poszukają dzieł zainspirowanych twórczością Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego oraz prac bliskich tematyce utworów Bolesława Prusa, Henryka Sienkiewicza, Kazimierza Przerwy-Tetmajera czy Stéphane’a Mallarmégo.

 

Muzealne przeboje
Zapraszamy do poznania wybranych galerii i najciekawszych zabytków Muzeum. Zajęcia kierujemy do grup spoza Warszawy, które nie planują uczestniczyć w pełnym cyklu spotkań.
Lekcja dostępna też w języku angielskim
 

 

LEKCJE ON-LINE

 

Plakat jako tekst kultury. Kanon lektur szkolnych

Plakaty do inscenizacji dzieł romantycznych wieszczów oraz Stanisława Wyspiańskiego, Witolda Gombrowicza i Sławomira Mrożka stanowią sferę konfrontacji różnorodnych odczytań tych dzieł.  Są subiektywnym, graficznym komentarzem łączącym indywidualne doświadczenie utworu z aktualnym myśleniem o Polsce. Plakaty do inscenizacji Dziadów, Kordiana, Wesela, Chłopów czy Trans-Atlantyku będą punktem wyjścia do rozmów o postawach, sytuacjach i bohaterach lektur szkolnych. W dziełach najwybitniejszych twórców Polskiej Szkoły Plakatu poszukamy odniesień do historii, polityki i kultury oraz odczytamy zawarte w nich treści symboliczne.

 

Inspiracje literaturą romantyczną w malarstwie polskim XIX wieku

Zestawimy dzieła poetów epoki romantyzmu z wybranymi obrazami malarzy polskich z XIX wieku. Bohaterami lekcji będą Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Zygmunt Krasiński, Antoni Malczewski oraz malarze zafascynowani ich twórczością. 

 

Romantyzm na plakacie

Dramaty polskich romantyków – Dziady, Balladyna, Kordian, Nie-Boska Komedia – stanowią niewyczerpane źródło plastycznych wyzwań. Ciekawą interpretacją wizualną tych utworów są plakaty zapowiadające ich teatralne inscenizacje. Za pomocą symboli i znaków graficznych przekładają teksty literackie na plastyczne metafory. Plakaty teatralne staną się punktem wyjścia do rozmowy o lekturach, interpretowanych ciągle na nowo, zarówno przez grafików, jak i przez kolejne pokolenia czytelników.

 

Jak zamówić zajęcia?