Programy naukowe, projekty badawcze i konserwatorskie

Nowe kierunki w obrazowaniu dóbr kultury. Diagnostyka dzieł sztuki

2015–

 

Kierownik projektu: dr Łukasz Kownacki (Europejskie Centrum Zdrowia w Otwocku)

Współpraca: zespół konserwatorów MNW