Programy naukowe, projekty badawcze i konserwatorskie

Anna Bilińska-Bohdanowiczowa

Kierownictwo projektu: dr Agnieszka Bagińska, Renata Higersberger

Jean Pierre Norblin

Kierownictwo projektu: Kamilla Pijanowska

Niepodległa 1918

Kierownictwo projektu: dr Piotr Rypson

Korpus dzieł malarskich Henryka Siemiradzkiego

Organizatorzy: Muzeum Narodowe w Warszawie, Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata, Muzeum Narodowe w Krakowie

Antyczne zabytki Morza Czarnego

Kierownictwo projektu: dr Alfred Twardecki

Galeria Wzornictwa Polskiego

Zespół: Anna Demska, Anna Maga, Anna Frąckiewicz (zm. 2016), Kaja Muszyńska (od 2017)
  1  2  3  4  5  6