Akademia znawstwa / marzec 2017

Tajniki warsztatowe mistrzów dawnego malarstwa / dr Grażyna Bastek

LISTA UCZESTNIKÓW ZOSTAŁA JUŻ ZAPEŁNIONA. ZAPRASZAMY NA KOLEJNĄ EDYCJĘ AKADEMII ZNAWSTWA, NA KTÓRĄ ZAPISY ROZPOCZNĄ SIĘ 20 MARCA. TEMATEM BĘDĄ DAWNE TKANINY
 
Krok po kroku omówimy procedury związane z powstawaniem obrazu na desce i na płótnie, a także funkcjonowanie warsztatów dawnych mistrzów. Przyjrzymy się uszkodzeniom i zmianom kolorystycznym, jakim ulegają malowidła i poruszymy problem konserwacji dzieł sztuki. Uczestnicy kursu zdobędą wiedzę o technologiach wykonywania obrazów w różnych epokach, a także umiejętności służące ocenie ich wartości artystycznych i stanu zachowania.
ZBIÓRKA W HOLU GŁÓWNYM / BILET KURSOWY 160 ZŁOTYCH, DO KUPIENIA OD DNIA ZAKOŃCZENIA ZAPISÓW / ZAPISY* OD 20 LUTEGO DO 27 LUTEGO (PRZYJACIELE MNW OD 13 LUTEGO) / 4 SPOTKANIA PO OK. 90 MIN
 
 
 
 
PLAN ZAJĘĆ
 
4 marca / 12.00 –13.45
prezentacja w Sali Starodruków MNW: 
wielowarstwowa struktura dawnego obrazu sztalugowego (wprowadzenie)
zagadnienia szczegółowe: podobrazie (deski i płótno) oraz grunty malarskie i imprimitury
ćwiczenia w Galerii Sztuki Średniowiecznej i w Galerii Sztuki Dawnej:
rodzaje podobrazi (sploty płótna oraz gatunki i sposoby obróbki oraz łączenia desek)
rozpoznawanie kolorów gruntów i barwionych podkładów 
 
11 marca / 12.00 –13.45
prezentacja w Sali Starodruków MNW:
złocenia (różne rodzaje złota i jego wykorzystanie w obrazach) 
podrysowania (materiały i sposoby nanoszenia podobrazi, współczesne metody ich badania)
ćwiczenia w Galerii Sztuki Średniowiecznej i w Galerii Sztuki Dawnej:
przykłady zastosowania złota w malarstwie dawnym
typy podrysowań widoczne w obrazach dawnych pod warstwami malarskimi
 
 
18 marca / 12.00–13.45
prezentacja w Sali Starodruków MNW:
organizacja warsztatu malarskiego i wytwarzanie farb
materiały stosowane do produkcji farb (pigmenty, barwniki, wypełniacze, spoiwa)
ćwiczenia w Galerii Sztuki Dawnej:
rozpoznawanie technik malarskich
ocena stanu zachowania warstw malarskich wybranych obrazów i problemy konserwacji dawnego malarstwa (retusze, rekonstrukcje warstw malarskich)
 
 
25 marca / 12.00–13.45
prezentacja w Sali Starodruków MNW:
metody badań obrazów i ich zastosowanie
ćwiczenia w Galerii Sztuki Dawnej:
dawne i współczesne kryteria wartościowania obrazów dawnych mistrzów
 
 
 
Koordynatorzy: ,