Letni Uniwersytet Nauczyciela Polonisty

V LETNI UNIWERSYTET NAUCZYCIELA POLONISTY
W MUZEUM NARODOWYM W WARSZAWIE

W poniedziałek, 2 lipca 2012 w Muzeum Narodowym w Warszawie odbyła się inauguracja Letniego Uniwersytetu Nauczyciela Polonisty. Uczestnicy piątej już edycji LUNP-a wysłuchali wykładu „Sztuka dla elit. Wywyższenie w sztuce i przez sztukę”  prof. dr hab. Antoniego Ziemby (kuratora Zbiorów Dawnej Sztuki Europejskiej MNW) oraz  wykładu „Papierowe muzeum. Arcydzieła, których na co dzień nie widać” wygłoszonego przez dr Joannę Sikorską (kuratora Gabinetu Rycin i Rysunków MNW). Pracownicy Działu Edukacji zapoznali nauczycieli z nową aranżacją galerii muzealnych.
Wierzymy, że czas spędzony w Muzeum okazał się twórczy i inspirujący.

Letni Uniwersytet Nauczyciela Polonisty to trwające cztery dni warsztaty i spotkania w instytucjach kultury znajdujących się na terenie Warszawy. 
V edycja LUNP-a organizowana jest przez Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń oraz Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli.