Konferencja MUZEALNA eduAKCJA WARSZAWY / 5 października 2015

logo konferencji Muzealna eduAKCJA WarszawyMuzeum Narodowe w Warszawie
Muzeum Warszawy
Biuro Kultury Urzędu m.st. Warszawy
Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy

oraz Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń

zapraszają nauczycieli wszystkich poziomów nauczania, edukatorów muzealnych oraz instytucje kultury do udziału w drugiej edycji konferencji pt. „MUZEALNA EDUakcja WARSZAWY”, która odbędzie się 5 października 2015 roku w Muzeum Narodowym w Warszawie, w ramach Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej.

Wielu nauczycieli docenia wartość edukacji muzealnej w procesie kształcenia. Biorą udział w projektach realizowanych z instytucjami kultury w zakresie sztuk wizualnych, dając uczniom okazję do pogłębiania wiedzy i kreatywności. Zapraszamy do obejrzenia ich autorskich projektów.

Instytucje kultury są gotowe i otwarte na współpracę z nauczycielami, szkołami i przedszkolami, a ich oferta edukacyjna jest spójna z podstawą programową różnych przedmiotów na wszystkich poziomach nauczania. Zapraszamy do zapoznania się z ich ofertami.

Wszyscy nauczyciele, edukatorzy muzealni i stołeczne muzea mają niepowtarzalną okazję do wymiany doświadczeń w gmachu Muzeum Narodowego.

W programie konferencji przewidziane zostały wystąpienia nauczycieli, prezentacje posterowe instytucji kultury oraz warsztaty tworzenia wspólnych projektów edukacyjnych.

 

Zgłoszenie udziału w konferencji:
Zapraszamy nauczycieli z Warszawy i okolic oraz edukatorów do wzięcia udziału w konferencji.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy uczestnictwa w konferencji w charakterze słuchacza 
(w załączeniu)  prosimy przesyłać na adres . Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
 

CELE:
1. Prezentacja najciekawszych programów edukacyjnych realizowanych przez uczniów stołecznych szkół wraz z instytucjami kultury.

2. Prezentacja oferty edukacyjnej warszawskich muzeów w formie sesji posterowej.

3. Wspólne projekty edukacyjne wypracowane podczas warsztatów.

4. Integracja środowiska edukatorów muzealnych.

5. Tworzenie płaszczyzny do wspólnych, międzyinstytucjonalnych projektów.

 

PROGRAM:
8.30–9.00
rejestracja uczestników, wydawanie materiałów konferencyjnych
 

9.00–9.45
otwarcie konferencji, powitanie uczestników przez organizatorów


9.45–11.30

prezentacje prelegentów –  panel I
 

Zwierzęta w literaturze i sztuce, Aneta Marczewska (nauczyciel), Mateusz Marchel (uczeń), Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 im. prof. T. Kotarbińskiego, ul. Czumy 8, Warszawa

Projekt realizowany we współpracy z Muzeum Narodowym w Warszawie. Podczas zajęć dzieci miały okazję doskonalić współpracę w grupie, kształtować umiejętność integracji wielu dziedzin sztuki i poznać zbiory Muzeum Narodowego w Warszawie.

 

Warszawa Wyjątkowe Miasto – muzeum bez dachu, mgr Iwona Sekuła- Jastrzębska – pedagog specjalny Zespół Szkół Specjalnych nr 102, ul. Przedwiośnie 1, Warszawa – Międzylesie

Projekt realizowany w Zespole Szkół Specjalnych nr 102 w Warszawie Międzylesiu z udziałem dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz ich rodziców. Instytucjami wspierającymi przedsięwzięcie były: Stowarzyszenie Przewodników Warszawskich im. Adama Jarzembskiego oraz Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej. W programie wzięli również udział rodzice i młodzież ze Stowarzyszenia Bardziej Kochani.

 

Twórczość plastyczna drogą odkrywania mocnych stron dziecka, Elżbieta Ćwieluch, Szkoła Podstawowa nr 120 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pułków Piechoty Dzieci Warszawy, ul. Międzyborska 64/70, Warszawa

Projekt realizowany we współpracy z Centrum Promocji Kultury Dzielnicy Praga Południe. Dotyczy rozwijania uzdolnień i pogłębiania zainteresowań artystycznych, poznawania i doskonalenia posługiwania się różnymi technikami plastycznymi, materiałami i narzędziami. Podczas warsztatów plastycznych uczestnicy rozwijali swe możliwości, a tym samym wzmacniali poczucie własnej wartości.

 

Kotwice pamięci – opieka nad zabytkowym cmentarzem, Lucjan Wojtowicz, Gimnazjum 47 im. Marszałka J. Piłsudskiego, ul. Grenady 16, Warszawa

Projekt realizowany od 2010 roku. W trakcie zajęć uczniowie poznali historię zabytkowego Cmentarza Ewangelicko-Augsburskiego przy ul. Młynarskiej, poznali sylwetki wybranych osób, które tam spoczęły. Zaopiekowali się też grobami, pozostającymi bez opiekunów oraz zrobili zdjęcia, które przedstawiono na wystawie, m.in. w Muzeum Woli. Od 2012 r. prowadzona jest inwentaryzacja zabytkowych nagrobków. Zebrane dane wraz ze zdjęciami zamieszczane są na cyfrowej mapie Warszawy. Projekt w roku 2013 uzyskał wsparcie finansowe w programie Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne, a w 2016 r. będzie finansowany w ramach budżetu partycypacyjnego dzielnicy Wola.

 

Wielka sztuka w małych rękach, Magdalena Sykut, Przedszkole nr 28, ul. Naruszewicza 15 w Warszawie

Projekt powstał w wyniku współpracy pomiędzy Przedszkolem nr 28 a Warszawską Królikarnią. Głównym założeniem było kształtowanie postawy dziecka – zarówno jako świadomego odbiorcy sztuki, jak i artysty – poprzez wyzwolenie twórczego potencjału przedszkolaka.

 

11.30–12.00

przerwa kawowa, sesja posterowa, prezentacje muzealnych działań edukacyjnych i galerii w holu głównym MNW

 

12.00–13.30   

prezentacje prelegentów –  panel II

 

Projekt KULTHURRA! Moje miejsce, moja historia, Karolina Widyńska, Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 83 im. Konstancji Markiewicz, ul. Andriollego 1, Warszawa

Projekt realizowany we współpracy z Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Jego celem było twórcze i artystyczne zinterpretowanie relacji polsko-francuskich narzędziami sztuki współczesnej. Uczniowie otworzyli się na sztukę współczesną, spróbowali swoich sił w dziedzinach takich jak happening oraz performans.

Instytucje kultury i sztuki w codzienności szkolnej, Magdalena Cegłowska- Lewińska, Anna Grzywacz, Społeczne Gimnazjum nr 16 STO, al. Solidarności 113c, Warszawa

Projekt realizowany we współpracy z Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Młodzież zajęła się tematem typografii. Litera stała się nośnikiem treści i znaczeń. Jej wartość wizualna nadała pracom artystyczny wymiar. Projekt zakończył się prezentacją prac w przestrzeni MSN.

Moje miasto w technikach plastycznych, Katarzyna Szlaska, Szkoła Podstawowa Nr 60 im. Powstania Listopadowego, Zbaraska 3, Warszawa

Projekt realizowany we współpracy z Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe. Jego celem było rozwijanie zainteresowań dzieci malarstwem, rzeźbą i architekturą, jak również kształcenie umiejętności oraz wyrównywanie szans dostępu do dóbr kultury. Istotne było ponadto uświadomienie dzieciom, że obcowanie ze sztuką może być narzędziem do postrzegania i poznawania świata.

 

Przygoda ze sztuką, Katarzyna Mantorska, Szkoła Podstawowa nr 70 z oddziałami integracyjnymi im. Bohaterów Monte Cassino, Warszawa

Film Dzieci o Warszawie jest przykładem artystycznej dokumentacji projektu zrealizowanego w ramach edukacji filmowej. Został nakręcony podczas akcji „Zima w mieście“. Dzieci miały możliwość opowiedzenia przed kamerą o swoim mieście, o miejscach, które lubią i które odwiedziły podczas zimowych wycieczek

 

13.30–14.30   

przerwa obiadowa, sesja posterowa, prezentacje muzealnych działań edukacyjnych w holu głównym MNW

 

14.30–16.00

warsztaty prowadzone w grupach – próba wypracowania przez nauczycieli i przedstawicieli muzeów formuły idealnych zajęć edukacyjnych

 

16.00 – 17.00

podsumowanie warsztatów

 

W sesji posterowej i warsztatach udział wezmą przedstawiciele: Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego w Królikarni, Muzeum w Nieborowie i Arkadii, Muzeum Warszawy, Muzeum Historii Żydów Polskich Polin, Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Zachęty Narodowej Galerii Sztuki, Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie, Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza, Zamku Królewskiego w Warszawie Muzeum Rezydencji Królów i Rzeczpospolitej, Muzeum Łazienki Królewskie, Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego, Muzeum Techniki i Przemysłu NOT, Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, Domu Spotkań z Historią, Muzeum Historii Polski, Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie, Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie.

 

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny (tel. +48 22 621 10 31 wew. 227) z Aleksandrą Kresowską - Pawlak, koordynatorem merytorycznym konferencji.

 

Komitet honorowy:

Anna Michalak - Pawłowska - Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. Edukacji Kulturalnej
Mirosław Sielatycki - Zastępca Dyrektora Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy
Tomasz Thun-Janowski - Dyrektor Biura Kultury Urzędu m.st. Warszawy 
Arkadiusz Walczak - Dyrektor Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń
Mateusz Labuda – Zastępca Dyrektora Muzeum Narodowego w Warszawie
Radosław Adamski - Kierownik Działu Edukacji Muzeum Warszawy

Marianna Otmianowska - Kierownik Działu Edukacji Muzeum Narodowego w Warszawie
Bożena Pysiewicz – Zastępca Kierownika Działu Edukacji Muzeum Narodowego
w Warszawie

 

Komitet organizacyjny:

Bożena Głażewska – Rzeźnik - Biuro Edukacji Urzędu m. st. Warszawy

Renata Goździk - Biuro Kultury Urzędu m.st. Warszawy

Aleksandra Kresowska – Pawlak – Dział Edukacji Muzeum Narodowego w Warszawie

 

Koordynator merytoryczny:
Aleksandra Kresowska - Pawlak

tel. +48 22 621 10 31 wew. 227