Program towarzyszący otwarciu Galerii Faras / 2014 -2015

im. Profesora Kazimierza Michałowskiego

Malowidło przedstawiające św. Annę Odkryjmy Faras na nowo!
W pierwszy weekend po otwarciu Galerii zachęcamy do udziału w zwiedzaniu z przewodnikiem. Ponadto zapraszamy na wieczorne spotkania w Galerii, na wykłady, warsztaty familijne, pokazy filmowe i oprowadzania w języku angielskim. O jednym z największych sukcesów polskiej archeologii przypomną nam m.in. prof. Włodzimierz Godlewski, prof. Karol Myśliwiec, dr Stefan Jakobielski, dr Dobrochna Zielińska, Małgorzata Karkowska (córka prof. Kazimierza Michałowskiego) oraz konserwatorzy i badacze opiekujący się Zbiorami Sztuki Starożytnej i Wschodniochrześcijańskiej Muzeum Narodowego w Warszawie.
Grupy szkolne ze wszystkich poziomów nauczania zapraszamy na interaktywne lekcje muzealne. Pedagogów zapraszamy na warsztaty dla nauczycieli.W odkrywaniu Faras pomogą bezpłatne druki edukacyjne dla dorosłych i dzieci zawierające informacje i ciekawostki o katedrze, malowidłach i innych odkryciach.
Osoby z dysfunkcją wzroku mają możliwość wzięcia udziału w warsztatach z wykorzystaniem audiodeskrypcji, tyflografik i makiet wybranych obiektów. Osoby z dysfunkcją słuchu zapraszamy na spotkania tłumaczone na język migowy (PJM). Grupy osób z niepełnosprawnościami i/lub zagrożone wykluczeniem społecznym mogą bezpłatnie skorzystać ze spotkań.
Miłośników gier planszowych zapraszamy na turnieje gry "Faras", którą  przygotowalismy wspólnie z firmą Granna. Jej uczestnicy wcielają się w polskich archeologów i biorą udział w akcji ratowania zabytków Sudanu.

 

Malowidło przedstawiające naczynie z prosforamiPIERWSZY WEEKEND

 

18 października / sobota

10.30, 12.30, 14.30 i 16.30
Oprowadzanie po galerii dla młodzieży i dorosłych
spotkanie o 12.30 tłumaczone na język migowy (PJM) / zbiórka w holu głównym / bilet wstępu do MNW / ok. 50 min

 

19 października / niedziela

10.30, 12.30, 14.30 i 16.30
Oprowadzanie po galerii dla młodzieży i dorosłych

spotkanie o 12.30 tłumaczone na język migowy (PJM) / zbiórka w holu głównym / bilet wstępu do MNW / ok. 50 min

 

 

11.00 i 13.00
Archeologiczna przygoda w Faras /
warsztaty dla rodzin z dziećmi w wieku 5–12 lat
Zapraszamy na wyprawę śladami profesora Kazimierza Michałowskiego, wybitnego polskiego archeologa. Jedziemy do Faras, gdzie profesor odkrył katedrę zakopaną w piaskach pustyni. Dowiemy się jak wyglądały wykopaliska w Faras, jakich narzędzi używali archeolodzy i dlaczego była to misja ratunkowa. 
zbiórka w holu głównym / bilet warsztatowy / obowiązują zapisy* (od 9 października) / ok. 90 min

 

Malowidło przedstawiające św. Jana ZłotoustegoOPROWADZANIE KURATORSKIE

26 października / niedziela / 14.00 i 16.00

Spotkanie z Bożeną Mierzejewską, kustoszem kolekcji nubijskiej w Zbiorach Sztuki Starożytnej i Wschodniochrześcijańskiej.

zbiórka w holu głównym / bilet wstępu do MNW / obowiązują wejściówki do odbioru w informacji na godzinę przed każdym oprowadzaniem / liczba wejściówek ograniczona / ok. 50 min

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malowidło przedstawiające zapleczki tronuGUIDED TOURS IN ENGLISH
 

16th November, 28th December, 18th January / Sundays / 2 P.M.

Discover Faras!

During guided tour one will discover the history of christian Nubia and the Faras cathedral – its architecture, paintings and interesting iconography.

meeting in main hall / ticket to the museum required / app. 50 min

 

 

Malowidło przedstawiające Trzech MędrcówWYKŁADY

 

24 października - Faras – 50 lat później / prof. Włodzimierz Godlewski
30 października - Nubia – historia zapomnianych królestw / prof. Adam Łajtar
6 listopada - Chrześcijaństwo w Nubii na tle Kościołów Wschodu / ks. prof. Michał Janocha
13 listopada - Droższe od złota?! – czyli czego używano do tworzenia nubijskich arcydzieł / dr Dobrochna Zielińska
20 listopada - Etiopia pod znakiem krzyża i półksiężyca / dr Hanna Rubinkowska-Anioł
15 stycznia - Dwadzieścia lat w Sudanie. Nauka i przygoda / dr Henryk Paner
22 stycznia - Przedstawienia Bożego Narodzenia w malarstwie chrześcijańskiej Nubii / Bożena Mierzejewska
29 stycznia - O ludności dawnej i dzisiejszej Nubii / prof. Karol Piasecki
 

24 października / piątek / 18.00

Faras – 50 lat później / prof. Włodzimierz Godlewski

Polskie odkrycia w Faras legły u podstaw nowej dyscypliny naukowej – nubiologii. Dziś jest obecna i rozwijana w wielu środowiskach muzealnych i uniwersyteckich  w Niemczech, Anglii, Francji, Szwajcarii, Egipcie, Sudanie i Stanach Zjednoczonych, a także w Polsce. Warto ocenić wyniki badań w Faras z obecnej perspektywy, po 60 latach polskich i międzynarodowych badań w Nubii.

Kino MUZ / wstęp wolny / liczba miejsc ograniczona / ok. 75 min

 

Włodzimierz Godlewski – profesor Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Zakładu Archeologii Egiptu i Nubii. Archeolog specjalizujący się w badaniach kultury późno antycznej i  wczesnośredniowiecznej w dolinie Nilu. Prowadzi badania terenowe na terenie Egiptu, Sudanu i Palestyny. W latach 1969–1997 pracownik Muzeum Narodowego. Członek kilku międzynarodowych towarzystw naukowych, przez kilka kadencji członek zarządu Międzynarodowego Towarzystwa Studiów Koptyjskich i Międzynarodowego Towarzystwa Nubiologicznego, regularnie uczestniczy w międzynarodowych posiedzeniach naukowych. Organizował w Warszawie III międzynarodowy Kongres Koptologiczny w 1984 roku oraz XI Międzynarodowy Kongres Nubiologiczny w 2006 roku.

 

30 października / czwartek / 18.00

Nubia – historia zapomnianych królestw / prof. Adam Łajtar

Wykład poświęcony będzie dziejom Nubii od chrystianizacji królestw nubijskich (połowa VI w.) po czasy upadku samodzielnej państwowości nubijskiej (XV w.). Omówione zostaną: topografia doliny Nilu środkowego, dzieje polityczne tego rejonu, dzieje Kościoła oraz historia kultury, wraz z elementami historii społecznej.

Kino MUZ / wstęp wolny / liczba miejsc ograniczona / ok. 75 min

 

Adam Łajtar – absolwent archeologii śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego, profesor w Zakładzie Papirologii Instytutu Archeologii UW, uczestnik polskich badań archeologicznych w Egipcie, Sudanie, Libii, Izraelu, na Cyprze, w Bułgarii i Czarnogórze.  Specjalizuje się w epigrafice greckiej. Autor ponad 190 prac naukowych (w tym pięciu książek) poświęconych dziejom i kulturze wschodniej części basenu Morza Śródziemnego w okresie starożytności i średniowiecza.

 

6 listopada / czwartek / 18.00

Chrześcijaństwo w Nubii na tle Kościołów Wschodu / ks. prof. Michał Janocha

Chrześcijaństwo pierwszych wieków, jego doktryna, liturgia i sztuka formowały się wokół stolic patriarszych – Rzymu, Jerozolimy, Antiochii, Aleksandrii
i Konstantynopola. Te dwie ostatnie stolice oddziałały na kształt chrześcijaństwa w Nubii w jego wersji ortodoksyjno-bizantyńskiej oraz monofizycko-aleksandryjskiej. Tematem wykładu będzie prezentacja najważniejszych problemów dogmatycznych i liturgicznych Kościoła bizantyńskiego, syryjskiego, koptyjskiego i etiopskiego oraz ich konsekwencje w sztuce.

Kino MUZ / wstęp wolny / liczba miejsc ograniczona / ok. 75 min

 

ks. Michał Janocha – historyk sztuki, profesor Uniwersytetu Warszawskiego w Komisji Speculum Byzantinum na Wydziale Artes Liberales oraz dyrektor Biblioteki Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie. Zajmuje się badaniem bizantyńskiej tradycji artystycznej oraz teologią sztuki.

 

13 listopada / czwartek / 18.00

Droższe od złota?! – czyli czego używano do tworzenia nubijskich arcydzieł / dr Dobrochna Zielińska

Czego można się spodziewać po malowidłach stworzonych „gdzieś tam”, w odległej Afryce? Czy afrykańscy mecenasi mogli równać się z władcami Bizancjum? Badania archeologiczne na terenie chrześcijańskich królestw Nubii otwierają przed nami bogactwo tamtejszej sztuki. Malarstwo ścienne to bezcenne źródło wiedzy o ich twórcach i odbiorcach, ich pasjach oraz aspiracjach. Tajniki przygotowywania pigmentów, rzadkie i drogocenne minerały używane do ich sporządzania, skomplikowane mikstury komponowane do tworzenia malowideł ukazują świat tajemniczy, a zarazem niezwykle bogaty.

Kino MUZ / wstęp wolny / liczba miejsc ograniczona / ok. 75 min / wykład tłumaczony na język migowy (PJM)

 

dr Dobrochna Zielińska – ukończyła archeologię śródziemnomorską w Instytucie Archeologii UW, gdzie pracuje obecnie jako adiunkt w Zakładzie Archeologii Egiptu i Nubii. W swoich badaniach zajmuje się historią, ikonografią i technologią malarstwa nubijskiego. Współpracując z Misją Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego w Starej Dongoli zajmuje się dokumentacją i opracowaniem malowideł ściennych. Uczestniczyła i uczestniczy w wielu misjach archeologicznych i konserwatorskich w Egipcie, Sudanie oraz Syrii, w których wykorzystuje swoją wiedzę dotyczącą techniki i historii malarstwa antycznego.

 

20 listopada / czwartek / 18.00

Etiopia pod znakiem krzyża i półksiężyca / dr Hanna Rubinkowska-Anioł

Zarówno islam, jak i chrześcijaństwo pojawiły się w Rogu Afryki u zarania swych dziejów – chrześcijaństwo w IV w., islam w VII w. W dziejach Etiopii wiele było wojen pomiędzy wyznawcami obu tych religii, najczęściej jednak żyli obok siebie i wzajemnie się akceptowali. Celem wykładu jest przedstawienie przenikających się współcześnie obszarów chrześcijaństwa i islamu w Etiopii oraz ich historycznych uwarunkowań.

Kino MUZ / wstęp wolny / liczba miejsc ograniczona / ok. 75 min

 

dr Hanna Rubinkowska-Anioł – etiopistka, pracownik Katedry Języków i Kultur Afryki Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się historią Etiopii, zwłaszcza okresem panowania cesarza Hajle Syllasje I (1930–1974).

 

15 stycznia / czwartek / 18.00

Dwadzieścia lat w Sudanie. Nauka i przygoda / dr Henryk Paner
Zmiana tytułu wykładu i prelegenta:

Pięćdziesiąt lat w Sudanie. Nauka i przygoda / dr Stefan Jakobielski
Wykopaliska w Faras zapoczątkowały trwającą do dziś obecność polskich archeologów w Sudanie. Od przeszło pół wieku odnoszą oni sukcesy m.in. na stanowiskach w Starej Dongoli i Banganarti. Jednym z najważniejszych odkryć było znalezienie przez ekspedycję Muzeum Archeologicznego w Gdańsku i uratowanie od zatopienia rysunków naskalnych. Najstarsze z nich powstały ok. 3 000 lat p.n.e.

Kino MUZ / wstęp wolny / liczba miejsc ograniczona / ok. 75 min

 

22 stycznia / czwartek / 18.00

Przedstawienia Bożego Narodzenia w malarstwie chrześcijańskiej Nubii / Bożena Mierzejewska

Popularne przedstawienie Bożego Narodzenia malarze nubijscy wzbogacali o różne detale nieznane w innych regionach świata chrześcijańskiego, choć obecne w chrześcijańskiej tradycji literackiej. Wykład poświęcony najbardziej charakterystycznym elementom ikonografii nubijskich scen Bożego Narodzenia
i ich literackim pierwowzorom.

Kino MUZ / wstęp wolny / liczba miejsc ograniczona / ok. 75 min

 

Bożena Mierzejewska – kustosz kolekcji nubijskiej w Zbiorach Sztuki Starożytnej i Wschodniochrześcijańskiej Muzeum Narodowego w Warszawie, zajmuje się ikonografią sztuki chrześcijańskiego Wschodu.

                                

29 stycznia / czwartek / 18.00

O ludności dawnej i dzisiejszej Nubii / prof. Karol Piasecki

Z antropologicznego punktu widzenia ludność Nubii w pełni odzwierciedla przejściowe położenie tej krainy. Od północy kształtowały ją wpływy odmiany białej, od południa czarnej, a wszystko to modyfikowane było ruchami ludnościowymi idącymi z Półwyspu Arabskiego i z wnętrza Sahelu. Badania szczątków ludzkich dostarczonych przez ekspedycje archeologiczne pracujące nad Nilem potwierdziły tezę, że współczesna ludność Nubii formowała się pod wpływem tych procesów.

Kino MUZ / wstęp wolny / liczba miejsc ograniczona / ok. 75 min

 

Karol Piasecki – dr hab., prof. Uniwersytetu Szczecińskiego, kierownik Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej. Biolog, antropolog i etnolog. Od 30 lat uczestniczy w badaniach na terenie Nubii. Brał udział w ekspedycjach archeologicznych i antropologicznych w Peru, Ekwadorze, Boliwii, Syrii, Libanie, Federacji Rosyjskiej i Polsce. W 2005 r. wraz z zespołem prof. Jerzego Gąssowskiego odkrył i zidentyfikował szczątki Mikołaja Kopernika.

 

Malowidło przedstawiające Archanioła MichałaFARAS O ZMROKU

 

27 listopada - Koncepcja Galerii Faras – założenia i architektura / dr Alfred Twardecki, dr Mirosław Orzechowski, dr Grzegorz Rytel
4 grudnia - Piśmiennictwo Nubii chrześcijańskiej / prof. Adam Łajtar
11 grudnia - Święci męczennicy, święci wojownicy / Tomasz Górecki
18 grudnia - Szaty i regalia w malarstwie średniowiecznego Sudanu / Magdalena Łaptaś
8 stycznia - Faras – nie tylko malowidła / Maciej Marciniak
5 lutego - Nubijscy archaniołowie – wizerunki Bezcielesnych z katedry w Faras / Bożena Mierzejewska
12 lutego - Świątynia i kosmos. Programy ikonograficzne kościołów bizantyjskic i malowidła z katedry Faras / dr hab. Aleksandra Sulikowska
19 lutego - Skarby nubijskiej pustyni w rękach polskich konserwatorów / Agnieszka Kijowska, Katarzyna Rachuta Wierniewska

 

27 listopada / czwartek / 19.30

Koncepcja Galerii Faras – założenia i architektura
spotkanie w Galerii, dr Alfred Twardecki, dr Mirosław Orzechowski, dr Grzegorz Rytel

zbiórka w holu szatniowym / bilet wstępu do MNW / obowiązują zapisy* (od 17 listopada) / ok. 45 min

 

Alfred Twardecki – kurator Zbiorów Sztuki Starożytnej i Wschodniochrześcijańskiej Muzeum Narodowego w Warszawie, kierownik Polskiej Misji Archeologicznej „Tyritake" Muzeum Narodowego w Warszawie. Autor wielu artykułów oraz książek poświęconych starożytnej Grecji, kierownik programu Zabytki Bosforu Kimmeryjskiego.

 

Mirosław Orzechowski – architekt, nauczyciel akademicki, adiunkt, kierownik Pracowni Rysunku, Malarstwa i Rzeźby w Zakładzie Dziedzictwa Architektonicznego i Sztuki na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Zajmuje się teorią rysunku architektonicznego, jest autorem książek "Poszukiwanie architektury" i "Rysunek - zmysł architektury". Uprawia rysunek i malarstwo plenerowe. Uprawia czynnie zawód architekta w obszarach projektowania architektonicznego i prowadzenia procesu inwestycyjnego.

 

Grzegorz Rytel – architekt, nauczyciel akademicki, adiunkt w Zakładzie Dziedzictwa Architektonicznego i Sztuki na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Zajmuje się dziejami architektury nowoczesnej, w szczególności historią brazylijskiej architektury modernistycznej i udziałem polskich architektów emigrantów w jej tworzeniu, a także architekturą obiektów sepulkralno-kommemoratywnych. Jest autorem ponad czterdziestu zrealizowanych projektów wystaw dla „Zachęty” Narodowej Galerii Sztuki.

 

 

4 grudnia / czwartek / 19.30

Piśmiennictwo Nubii chrześcijańskiej

spotkanie w Galerii, prof. Adam Łajtar

Spotkanie poświęcone będzie prezentacji piśmiennictwa Nubii chrześcijańskiej
w oparciu o materiały z Faras i Dongoli przechowywane w Muzeum Narodowym
w Warszawie.

zbiórka w holu głównym / bilet wstępu do MNW / obowiązują zapisy* (od 24 listopada) / ok. 45 min

 

Adam Łajtar – absolwent archeologii śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego, profesor w Zakładzie Papirologii Instytutu Archeologii UW, uczestnik polskich badań archeologicznych w Egipcie, Sudanie, Libii, Izraelu, na Cyprze, w Bułgarii i Czarnogórze.  Specjalizuje się w epigrafice greckiej. Autor ponad 190 prac naukowych (w tym pięciu książek) poświęconych dziejom
i kulturze wschodniej części basenu Morza Śródziemnego w okresie starożytności i średniowiecza.

 

11 grudnia / czwartek / 19.30

Święci męczennicy, święci wojownicy

spotkanie w Galerii, Tomasz Górecki
Święci wojownicy to określenie chrześcijan, którzy pełniąc służbę w armii rzymskiej ponieśli męczeńską śmierć za wiarę i z czasem zostali uznani za świętych. Tych, którzy trwali w nowej chrześcijańskiej wierze i nie chcieli złozyć ofiary bogom poddawano torturom i skazywano na śmierć. Święci żołnierze męczennicy byli otoczeni powszechną czcią, zwłaszcza w Kościołach wschodnich.  Wśród postaci przedstawianych na malowidłach faraskich wyróżniają się charakterystycznymi atrybutami: strojem wojskowym i bronią.

zbiórka w holu głównym / bilet wstępu do MNW / obowiązują zapisy* (od 1 grudnia) / ok. 45 min

 

Tomasz Górecki – archeolog, kustosz kolekcji sztuki koptyjskiej w Zbiorach Sztuki Starożytnej i Wschodniochrześcijańskiej Muzeum Narodowego w Warszawie. Specjalizuje się w zagadnieniach sztuki, kultury i rzemiosła artystycznego Egiptu chrześcijańskiego we wczesnym średniowieczu. Autor licznych publikacji z tych dziedzin, uczestnik wielu misji archeologicznych (polskich i zagranicznych) w Egipcie (m.in. w Aleksandrii, Tell Atrib, Naklun, Chenchour), Sudanie (Stara Dongola) i Autonomii Palestyńskiej (Gaza). Od 2003 roku kieruje wykopaliskami w Sheikh Abd el-Gurna (Luksor, Egipt), w ramach współpracy z Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego.

 

18 grudnia / czwartek / 19.30

Szaty i regalia w malarstwie średniowiecznego Sudanu

spotkanie w Galerii, dr Magdalena Łaptaś

Podczas spotkania poznamy fascynujący świat ikonografii malarstwa  średniowiecznego Sudanu. Bogactwo strojów i regaliów widocznych na malowidłach z katedry w Faras, utwierdza nas w przekonaniu o wysokim rozwoju sztuki w średniowiecznych Królestwach Nubijskich. Wraz z przyjęciem chrześcijaństwa państwa te dostały się w krąg wpływów bizantyńskich. Z tej spuścizny czerpały jednak twórczo, wprowadzając elementy tradycji lokalnej, co jest bardzo widoczne w przedstawieniach faraskich szat, regaliów oraz atrybutów, które zostaną omówione podczas prelekcji.

zbiórka w holu głównym / bilet wstępu do MNW / obowiązują zapisy* (od 8 grudnia) / ok. 45 min

 

dr Magdalena Łaptaś – wieloletnia pracownica Galerii Faras Muzeum Narodowego w Warszawie, obecnie adiunkt w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Od 2001 roku regularnie bierze udział w polskich wykopaliskach w Sudanie, podczas których opracowuje malowidła wydobyte z piasków pustyni. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na badaniu ikonografii malarstwa basenu Morza Śródziemnego, ze szczególnym uwzględnieniem sztuki nubijskiej.

 

8 stycznia / czwartek / 19.30

Faras – nie tylko malowidła

spotkanie w Galerii, Maciej Marciniak

Choć Faras słynie głównie z niezwykłej i unikalnej kolekcji malowideł, nie należy zapominać, że w trakcie trwania wykopalisk odkryto także inne dzieła sztuki oraz przedmioty użytkowe. Dostarczają nam one równie dużej ilości informacji na temat historii Nubii. Poszerzają naszą wiedzę na temat pochodzenia lokalnej sztuki, architektury i przede wszystkim pozwalają odtworzyć obraz dnia codziennego mieszkańców Nubii. Nasze spotkanie będzie poświęcone tym wszystkim eksponatom, które – w zestawieniu z pięknem faraskich malowideł – często unikają uwadze zwiedzających. 

spotkanie tłumaczone na język migowy (PJM) / zbiórka w holu głównym / bilet wstępu do MNW / obowiązują zapisy* (od 29 grudnia) / ok. 45 min /

 

5 lutego / czwartek / 19.30

Nubijscy archaniołowie – wizerunki Bezcielesnych z katedry w Faras

spotkanie w Galerii, Bożena Mierzejewska

Wykład o najciekawszych przedstawieniach aniołów i archaniołów oraz wierzeniach i tradycjach związanych z postaciami najbardziej znanych Bezcielesnych.

zbiórka w holu głównym / bilet wstępu do MNW / obowiązują zapisy* (od 26 stycznia) / ok. 45 min

 

Bożena Mierzejewska – kustosz w Zbiorach Sztuki Starożytnej i Wschodniochrześcijańskiej Muzeum Narodowego w Warszawie, zajmuje się ikonografią sztuki chrześcijańskiego Wschodu.

 

12 lutego / czwartek / 19.30

Świątynia i kosmos. Programy ikonograficzne kościołów bizantyjskich
i malowidła z katedry Faras

spotkanie w Galerii, dr hab. Aleksandra Sulikowska
Podczas spotkania zostaną przedstawione podstawowe zasady rządzące programami ikonograficznymi kościołów bizantyjskich i zmiany, jakim ulegały
na przestrzeni stuleci. Omówione zostaną przyczyny ukształtowania się szczególnego kanonu polichromii kościołów obrządków wschodnich. Na tym tle zostanie zaprezentowana specyfika nubijskiego malarstwa ściennego i jego programów ikonograficznych.

zbiórka w holu głównym / bilet wstępu do MNW / obowiązują zapisy* (od 2 lutego) / ok. 45 min

 

dr hab. Aleksandra Sulikowska – zajmuje się sztuką kręgu wschodniego chrześcijaństwa. Pracuje w Zbiorach Sztuki Starożytnej i Wschodniochrześcijańskiej MNW oraz w Instytucie Historii Sztuki UW.

 

19 lutego / czwartek / 19.30

Skarby nubijskiej pustyni w rękach polskich konserwatorów

spotkanie w Galerii, Agnieszka Kijowska, Katarzyna Rachuta Wierniewska

Jedyną szansą uratowania malowideł z Faras był ich transfer, czyli zdjęcie ze ścian i przeniesienie na nowe podłoże. Stanowiło to olbrzymie wyzwanie dla konserwatorów, którzy musieli opracować skuteczną metodę zabezpieczenia zabytków. Jak wyglądały trwające wiele lat prace konserwatorskie, przygotowujące malowidła do ekspozycji w MNW? Spotkanie będzie okazją do opowiedzenia o przebiegu trwających 10 lat prac konserwatorskich przygotowujących malowidła do ekspozycji w Muzeum Narodowym w Warszawie. 

zbiórka w holu głównym / bilet wstępu do MNW / obowiązują zapisy* (od 9 lutego) / ok. 45 min

 

Agnieszka Kijowska – absolwentka Akademii Sztuk Pięknych, Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki o specjalności konserwacji malarstwa sztalugowego i rzeźby drewnianej polichromowanej. Pracuje w Muzeum Narodowym w Warszawie  w Pracowni Konserwacji Sztuki Starożytnej i Rzeźby Kamiennej. Pracowała przy konserwacji koptyjskich i faraońskich malowideł ściennych w Egipcie.

 

Katarzyna Rachuta Wierniewska – ukończyła studia na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki na ASP w Warszawie (1993). Od 1994 r. Pracuje
w Muzeum Narodowym w Warszawie w  Pracowni Konserwacji Sztuki Starożytnej i Rzeźby Kamiennej. Uczestniczyła w pracach konserwatorskich w Egipcie (1993,1995,1996). Zajmuje się konserwacją malarstwa sztalugowego, ściennego i ceramiki.

 

POKAZY FILMOWE
Pokazy filmów dokumentalnych poprzedzi rozmowa dziennikarki Katarzyny Kobyleckiej z zaproszonym gościem:

 

15 listopada / prof. Karol Myślwieic
13 grudnia / dr Stefan Jakobielski

10 stycznia / Małgorzata Karkowska

7 lutego / dr Stefan Jakobielski

 

Katarzyna Kobylecka – absolwentka dziennikarstwa UW, od 23 lat związana z Polskim Radiem. Zajmuje się popularyzacją archeologii i nauk historycznych. Współpracuje z czołowymi instytutami naukowymi, muzeami i wydziałami uniwersyteckimi o takim profilu badań. Na antenie promuje działalność naszych misji wykopaliskowych zarówno w kraju, jak i za granicą. Gośćmi w jej programach są najwybitniejsi badacze nauk o przeszłości. Obecnie prowadzi wieczorne spotkania w „Naukowym Zawrocie Głowy”
w Jedynce. Jest także współpracownikiem Dwójki, dla której od 6 lat przygotowuje cykl rozmów poświęconych szeroko pojętej polskiej humanistyce w kooperacji z Fundacją na Rzecz nauki Polskiej. W 2011 r. została uhonorowana Nagrodą im. Krzysztofa Dąbrowskiego za rok 2010 w dziedzinie popularyzacji archeologii na antenie PR przez Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich.

 

 

15 listopada / sobota / 16.30

Prof. Karol Myśliwiec przybliży nam sylwetkę swojego nauczyciela prof. Kazimierza Michałowskiego.

 

FILMY:

Profesor Michałowski

W filmie została ukazana sylwetka prof. Kazimierza Michałowskiego, twórcy polskiej szkoły archeologii śródziemnomorskiej. Kamera towarzyszy profesorowi w codziennych zajęciach – podczas seminariów ze studentami i pracy na wykopaliskach.

reż. Andrzej Rzepecki / 1974 / 27 min

 

Archeologia – nauka, zawód, pasja

W filmie wypowiadają się znakomici polscy archeolodzy: prof. Anna Sadurska, prof. Michał Gawlikowski, prof. Jadwiga Lipińska i prof. Maria Bernhard. Mówią
o sukcesach polskich archeologów w Aleksandrii, Palmyrze, Faras. Postacią łączącą opowieść każdego z nich jest prof. Kazimierz Michałowski, dla którego archeologia była nauką, zawodem i pasją.

realizacja: Janina Gierak i Wisława Karłowska / 1980 / 30 min

kino MUZ / wstęp wolny / liczba miejsc ograniczona / ok. 90 min

 

13 grudnia / sobota / 16.30

Dr Stefan Jakobielski, który uczestniczył w misji w Faras, podzieli się wspomnieniami z tego nieistniejącego już dziś miejsca.

 

FILM:

Na ratunek Faras / cykl „Zapisane w ziemi“

Film jest wyjątkową okazją do wysłuchania wykładu prof. Kazimierza Michałowskiego o prowadzonych przez niego wykopaliskach w Faras. Opowieść wzbogacona jest materiałami filmowymi nakręconymi podczas wykopalisk.
realizacja: Alicja Ślężańska / 1971 / 35 minut

kino MUZ / wstęp wolny / liczba miejsc ograniczona / ok. 90 min

 

10 stycznia / sobota / 16.30

Małgorzata Karkowska, córka prof. Kazimierza Michałowskiego, opowie o Kazimierzu Michałowskim, nie tylko archeologu.

 

FILM:

Profesor Kazimierz Michałowski / cyklWszystko za wszystko“
Wywiad z prof. Kazimierzem Michałowskim, który opowiada o tym jak został archeologiem, o przygotowaniach poprzedzających pracę w terenie oraz opowiada, co to jest „szczęście w nauce”.
scenariusz: Edward Mikołajczyk, Andrzej Zaporowski, realizacja: Stefan Kasperek / 1977 / 67 minut

kino MUZ / wstęp wolny / liczba miejsc ograniczona / ok. 90 min

 

7 lutego / sobota / 16.30

Dr Stefan Jakobielski, wieloletni kierownik polskiej misji archeologicznej w Starej Dongoli, opowie o narodzinach nubiologii i rozwoju polskich badań archeologicznych w Sudanie po sukcesie w Faras.

 

FILM:

Matka Boska Pustynna

Film przedstawia największe osiągnięcie polskiej szkoły archeologii śródziemnomorskiej od czasów odkrycia Faras. W Dongoli w ciągu 30 lat polscy badacze wydobyli spod piasków pustyni fragmenty potężnych murów obronnych, wiele domów mieszkalnych, ruiny trzynastu kościołów oraz olbrzymi klasztor ozdobiony wieloma malowidłami.

reż. Jerzy Lubach / 1999 / 44 minuty

kino MUZ / wstęp wolny / liczba miejsc ograniczona / ok. 90 min

 

Malowidło przedstawiające Archanioła MichałaRODZINNE NIEDZIELE Z FARAS

 

19 października - warsztaty familijne

23 listopada - warsztaty familijne, turniej gry „Faras”, oprowadzanie po Galerii
21 grudnia - warsztaty familijne, oprowadzanie po Galerii

25 stycznia - warsztaty familijne, turniej gry „Faras”, oprowadzanie po Galerii

8 lutego - warsztaty familijne, turniej gry „Faras”, oprowadzanie po Galerii

 

19 października / niedziela / 11.00 i 13.00

Archeologiczna przygoda w Faras / warsztaty dla rodzin z dziećmi w wieku 5–12 lat

Zapraszamy na wyprawę śladami profesora Kazimierza Michałowskiego, wybitnego polskiego archeologa. Jedziemy do Faras, gdzie w piaskach pustyni profesor odkrył katedrę. Dowiemy się jak wyglądały wykopaliska w Faras, jakich narzędzi używali archeolodzy i dlaczego była to misja ratunkowa.

zbiórka w holu głównym / bilet warsztatowy / obowiązują zapisy* (od 9 października) / ok. 90 min

 

23 listopada / niedziela

11.00

Aniołowie, biskupi i święci – jak ich namlowano? / warsztaty dla rodzin z dziećmi w wieku 5–12 lat

Archeolodzy odkryli w katedrze ponad 150 malowideł. Przedstawiały nie tylko anioły, biskupów i świętych, lecz także władców nubijskich. Wszyscy ubrani są we wspaniałe, kolorowe stroje. Czy wszystkie malowidła stworzył jeden artysta? Co było inspiracją do ich powstania?

zbiórka w holu głównym / bilet warsztatowy / obowiązują zapisy* (od 10 listopada) / ok. 90 min

 

13.00
Turniej gry „Faras”

Wciel się w rolę archeologa i odkryj bezcenną średniowieczną świątynię wypełnioną niezwykłymi malowidłami. Wraz z firmą GRANNA organizujemy rodzinny turniej w grę „Faras”. Nawiązuje ona do misji polskich archeologów w Sudanie. Dla wszystkich uczestników turnieju przewidujemy upominki, a dla zwycięzców atrakcyjne nagrody. Dołącz do nas, odkryjmy wspólnie skarby królestwa Nobadii!
hol główny / obowiązują zapisy* / wstęp wolny
 

14.00

Oprowadzanie po galerii dla młodzieży i dorosłych
zbiórka w holu głównym / bilet wstępu do MNW / liczba miejsc ograniczona / ok. 50 min

 

21 grudnia / niedziela

11.00

Na ratunek malowidłom / warsztaty dla rodzin z dziećmi w wieku 5–12 lat

Malowidła przebyły długą drogę z Faras do Warszawy. Trzeba było zdjąć je ze ścian katedry i odpowiednio przygotować do podróży. To nie koniec. W Muzeum Narodowym w Warszawie czyszczenie malowideł zajęło konserwatorom aż 10 lat. Dopiero wtedy, gdy prace zostały zakończone, mógł je obejrzeć każdy. W czasie warsztatów podobnie jak konserwatorzy dołożymy wszelkich starań, aby uratować te bezcenne zabytki.

zbiórka w holu głównym / bilet warsztatowy / obowiązują zapisy* (od 8 grudnia) / ok. 90 min

 

14.00

Oprowadzanie po galerii dla młodzieży i dorosłych

spotkanie tłumaczone na język migowy (PJM) / zbiórka w holu głównym / bilet wstępu do MNW / liczba miejsc ograniczona / ok. 50 min

 

25 stycznia / niedziela

11.00

Jak się żyje na pustyni? / warsztaty dla rodzin z dziećmi w wieku 5–12 lat

Dzięki prowadzonym w Faras wykopaliskom dowiedzieliśmy się wiele o osobach, które przychodziły do katedry. Zostawiły one po sobie wiele śladów, np. drobne przedmioty czy napisy na ścianach. Jak wyglądało życie mieszkańców Faras? Czy dokuczał im upał, szakale i brak wody?

zbiórka w holu głównym / bilet warsztatowy / obowiązują zapisy* (od 12 stycznia) / ok. 90 min

 

13.00
Turniej gry „Faras”

We współpracy z firmą Granna przygotowaliśmy grę planszową „Faras”, której uczestnicy wcielają się w polskich archeologów i biorą udział w akcji ratowania zabytków Sudanu. Zapraszamy do wspólnej zabawy!
szczegółowe informacje o zasadach uczestnictwa w turnieju wkrótce

 

14.00

Oprowadzanie po galerii dla młodzieży i dorosłych
zbiórka w holu głównym / bilet wstępu do MNW / liczba miejsc ograniczona / ok. 50 min

 

8 lutego / niedziela

11.00

Jak wyglądał dach katedry? / warsztaty dla rodzin z dziećmi w wieku 5–12 lat
Kiedy archeolodzy odkopali katedrę w Faras zobaczyli jej wysokie ściany, kolumny, zdobione kapitele i schody. Budowli brakowało jedynie dachu. Podczas warsztatów przyjrzymy się zachowanym fragmnetom architektonicznym, porozmawiamy o sposobie ich dekorowania oraz przeznaczeniu. Spróbujemy także zrekonstruować wygląd dachu katedry.

zbiórka w holu głównym / bilet warsztatowy / obowiązują zapisy* (od 26 stycznia) / ok. 90 min

 

13.00
Turniej gry „Faras”

We współpracy z firmą Granna przygotowaliśmy grę planszową „Faras”, której uczestnicy wcielają się w polskich archeologów i biorą udział w akcji ratowania zabytków Sudanu. Zapraszamy do wspólnej zabawy!
szczegółowe informacje o zasadach uczestnictwa w turnieju wkrótce

 

14.00

Oprowadzanie po galerii dla młodzieży i dorosłych
zbiórka w holu głównym / bilet wstępu do MNW / liczba miejsc ograniczona / ok. 50 min

 

MAlowidło przedstawiające świętego wojownikaDWUDNIOWE WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI

Dlaczego warto uczyć o Faras?

67 listopada / czwartekpiątek / 16.0018.00

11–12 grudnia  / czwartekpiątek / 16.0018.00

2930 stycznia / czwartekpiątek / 16.0018.00

Dwudniowe warsztaty dla nauczycieli poświęcone będą kolekcji malowideł z Faras. Dzieła te to punkt wyjścia do rozmowy o narodzinach, rozwoju i zasięgu kultury bizantyjskiej. Poznamy także historię wykopalisk i przybliżymy sylwetkę wybitnego polskiego archeologa prof. Kazmierza Michałowskiego, który kierował misją ratunkową w Faras. Każdy uczestnik warsztatów otrzyma druki z zadaniami i propozycje ćwiczeń do wykorzystania na lekcjach, a także potwierdzenie uczestnictwa.

Warsztaty poprowadzą Edyta Rubka-Kostyra i Anna Knapek z Działu Edukacji MNW.

udział bezpłatny / obowiązują zapisy*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WARSZTATY DLA OSÓB Z DYSFUNKCJĄ WZROKU

 

20 listopada, 22 stycznia / czwartki / 17.00

Dzięki staraniom misji pod kierownictwem prof. Kazimierza Michałowskiego udało się ocalić przed zatopieniem malowidła, fragmenty architektoniczne i drobne zabytki z katedry w Faras. Wszystkie one opowiadają niezwykłą historię nieistniejących dziś królestw nubijskich. Spotkania z wykorzystaniem audiodeskrypcji, tyflografik, ćwiczeń dotykowych i muzyki przybliżą nam tamten odległy świat.

zbiórka w holu głównym / wstęp wolny / ok. 90 min

 

Zorganizowane grupy osób z dysfunkcją wzroku zapraszamy na bezpłatne spotkania, w dogodnym terminie.

zapisy od poniedziałku do piątku w godz. 9.00–15.00, pod numerem telefonu 22 621 10 31 wew. 246 lub e-mailowo: edukacja@mnw.art.pl

 

 

 

 

Malowidło przedstawiajace koniaSPOTKANIA I WYKŁADY TŁUMACZONE NA JĘZYK MIGOWY (PJM)

 

18 października / sobota / 12.30

Oprowadzanie po galerii dla młodzieży i dorosłych

zbiórka w holu głównym / bilet wstępu do MNW / liczba miejsc ograniczona / ok. 50 min

 

19 października / niedziela / 12.30

Oprowadzanie po galerii dla młodzieży i dorosłych

zbiórka w holu głównym / bilet wstępu do MNW / liczba miejsc ograniczona / ok. 50 min

 

13 listopada / czwartek / 18.00

Droższe od złota?! – czyli czego używano do tworzenia Nubijskich arcydzieł

wykład, dr Dobrochna Zielińska
Kino MUZ / wstęp wolny / liczba miejsc ograniczona / ok. 75 min

 

21 grudnia / niedziela / 14.00

Oprowadzanie po galerii dla młodzieży i dorosłych

zbiórka w holu głównym / bilet wstępu do MNW / liczna miejsc ograniczona / ok. 50 min

 

8 stycznia / czwartek / 19.30

Faras – nie tylko malowidła

spotkanie w Galerii, Maciej Marciniak

zbiórka w holu głównym / bilet wstępu do MNW / liczba miejsc ograniczona /ok. 50 min

 

19 lutego / czwartek / 19.30

Skarby nubijskiej pustyni w rękach polskich konserwatorów

spotkanie w Galerii, Agnieszka Kijowska, Katarzyna Rachuta Wierniewska

zbiórka w holu głównym / bilet wstępu do MNW / liczba miejsc ograniczona / ok. 50 min

 

Zorganizowane grupy osób z dysfunkcją słuchu zapraszamy na bezpłatne spotkania, w dogodnym terminie.

zapisy od poniedziałku do piątku w godz. 9.00–15.00, pod numerem telefonu 22 621 10 31 wew. 246 lub e-mailowo: edukacja@mnw.art.pl

 

Malowidło przedstawiające biskupa Marianosa pod opieką Chrystusa i Matki BoskiejLEKCJE MUZEALNE

 

Archeologiczna przygoda w Faras / klasy IVVI szkoły podstawowej
Zapraszamy na wyprawę śladami profesora Kazimierza Michałowskiego, wybitnego polskiego archeologa. Jedziemy do Faras, gdzie profesor odkopał katedrę ukrytą w piaskach pustyni. Dowiemy się jak wyglądały wykopaliska w Faras, jakich narzędzi używali archeolodzy i dlaczego była to misja ratunkowa. 

 

Z Bizancjum do Faras / gimnazja
Odkryta przez polskich archeologów w północnym Sudanie katedra w Faras to bogate źródło informacji o życiu Królestwa Nubii, które w VI wieku przyjęło chrześcijaństwo. Arystokracja nubijska czerpała wzory z dworu cesarskiego w Konstantynopolu, a sztuka asymilowała kanony bizantyńskie. Oglądając malowidła, detale architektoniczne i inne znaleziska z faraskiej katedry prześledzimy ten proces. Poznamy także metody, dzięki którym archeolodzy dowiedzieli się tak wiele o życiu codziennym mieszkańców średniowiecznego Faras.

 

 

W kręgu Bizancjum / szkoły ponadgimnazjalne
Galeria Faras to jedyna w Europie kolekcja malowideł z katedry odkrytej przez polskich archeologów w północnym Sudanie. We wczesnym średniowieczu istniało tu Królestwo Nubii, którego władcy w VI wieku przyjęli chrześcijaństwo. W ten sposób państwo nubijskie weszło w krąg oddziaływania Cesarstwa Bizantyjskiego. Zabytki z Faras to doskonały punkt wyjścia do rozmowy o narodzinach, rozwoju i zasięgu kultury bizantyjskiej.

 

 

Malowidło przedstawiające pustelnika AmoneZWIEDZANIE Z PRZEWODNIKIEM

Faras – skarby zatopionej pustyni
Zabytki kultury i sztuki nubijskiej z okresu chrześcijańskiego do zbiorów muzealnych trafiły dzięki polskim archeologom uczestniczącym w wielkiej międzynarodowej akcji ratowania pozostałości dawnych kultur Doliny Nilu. Dzięki pracom badawczym prowadzonym na terenie starożytnego ośrodka miejskiego Faras odkryto dobrze zachowane ruiny kościoła katedralnego z VIII wieku. Jego ściany były pokryte wspaniałymi malowidłami o tematyce religijnej pochodzącymi z VIII–XIV wieku. Dziś malowidła te można obejrzeć w Galerii Faras – największej w Europie ekspozycji sztuki nubijskiej.

 

Oprowadzanie można zarezerwować w językach: polskim, angielskim, niemieckim, francuskim, rosyjskim oraz włoskim. Prosimy o rezerwację z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.

 

Zapisy na lekcje, warsztaty oraz zwiedzanie z przewodnikiem przyjmujemy w Dziale Edukacji Muzeum Narodowego w Warszawie od poniedziałku do piątku w godz. 9.00–15.00, pod numerem telefonu 22 621 10 31 wew. 246 lub 22 629 50 60.

 

To register for a guided tour in English, French, German, Russian and Italian please call: +48 22 621 10 31 ext. 246 or +48 22 629 50 60 – from Monday to Friday, from 9.00 a.m. to 3 p.m.

 

Audioprzewodniki

Zapraszamy do korzystania z audioprzewodników przygotowanych dla Galerii Faras. Urządzenia można bezpłatnie wypożyczyć w punkcie informacji MNW. Oprowadzanie dostępne jest w sześciu wersjach językowych: polskiej, angielskiej, hiszpańskiej, niemieckiej, francuskiej i rosyjskiej. Ponadto urządzenia zawierają audiodeskrypcje w języku polskim (dedykowane osobom z dysfunkcją wzroku) przygotowane we współpracy z Fundacją Kultury bez Barier.

 

 

Koordynacja programu edukacyjnego:

Anna Knapek, Edyta Rubka-Kostyra / Dział Edukacji MNW