Aktualności

„Mazowieckie Zdarzenia Muzealne – Wierzba” - trzy nagrody dla MNW!

14-09-2020
Dzisiaj w Muzeum Wsi Radomskiej odbyła się uroczystość wręczenia nagród konkursu Mazowieckie Zdarzenia Muzealne – Wierzba. Wszystkie projekty zgłoszone przez Muzeum Narodowe w Warszawie zostały dostrzeżone przez jury. Serdecznie dziękujemy!
 
Warsztaty organizowane przez MNW Pytam o Polskę. Dyskusja dzieł XX wieku zajęły I miejsce w kategorii O wolną Polskę. W ramach projektu realizowanego wspólnie z Fundacją ART przeprowadziliśmy 65 warsztatów, w których wzięło udział 1625 uczniów i 65 nauczycieli. Zajęcia były prowadzone przez aktorów i historyka sztuki, którzy za pomocą poezji, prozy, dramatu, piosenek i przede wszystkim dzieł prezentowanych w Galerii XX i XXI wieku starali się wraz z uczniami odpowiedzieć m.in. na pytanie, jaka powinna być sztuka po odzyskaniu niepodległości.
 
Wystawa, której nie było… Ignacy Łopieński (1865–1941) – odnowiciel sztuki graficznej zdobyła wyróżnienie w kategorii Najciekawsza wystawa. 80 lat po jubileuszu, który się nie odbył i w 155. rocznicę urodzin mistrza, MNW przypomniało dorobek jednego z najważniejszych polskich grafików przełomu XIX i XX wieku, moderatora życia artystycznego przed I wojną światową i w czasach II RP. W uznaniu zasług Łopieńskiego warszawskie Muzeum Narodowe uhonorowało jubileusz 50-lecia jego pracy twórczej wystawą przygotowywaną na jesień 1939 roku. Wojna pokrzyżowała te plany. Była to pierwsza tak obszerna prezentacja dzieł Łopieńskiego, które zostaną pokazane w szerszej – europejskiej – perspektywie. 
 
Katalog do wystawy Ignacy Łopieński zdobył drugie miejsce w kategorii Najciekawsze wydawnictwo muzealne.
 
Na zdjęciu (od lewej strony): 
  • dr hab. Łukasz Gaweł, prof. UJ - p. o. Dyrektora Muzeum Narodowego w Warszawie
  • Bożena Pysiewicz / Muzealne Centrum Edukacji Szkolnej - organizatorka warsztatów Pytam o Polskę. Dyskusja dzieł XX wieku
  • Piotr P. Czyż - kurator Wystawy, której nie było… Ignacy Łopieński (1865–1941) – odnowiciel sztuki graficznej