Wystawy

Wystawa, której nie było… Ignacy Łopieński (1865–1941) – odnowiciel sztuki graficznej

6 grudnia 2019 – 16 lutego 2020

 

80 lat po jubileuszu, który się nie odbył i w 155. rocznicę urodzin mistrza, MNW pragnie przypomnieć dorobek jednego z najważniejszych polskich grafików przełomu XIX i XX wieku, moderatora życia artystycznego przed I wojną światową i w czasach II RP. W uznaniu zasług Łopieńskiego warszawskie Muzeum Narodowe zamierzało uhonorować jubileusz 50-lecia jego pracy twórczej wystawą przygotowywaną na jesień 1939 roku. Wojna pokrzyżowała te plany.

 

Będzie to pierwsza tak obszerna prezentacja dzieł Łopieńskiego, które zostaną pokazane w szerszej – europejskiej – perspektywie. Oprócz odbitek graficznych zostaną zaprezentowane płyty graficzne, rysunki studyjne, akwarele oraz plakiety i medale z brązu projektowane przez artystę.

 

Kurator: Piotr Czyż. 

 
Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 
Na ilustracji: Ignacy Łopieński, Rzeźbiarka – Portret Izy Daniłowicz-Strzelbickiej, 1906–1907, akwaforta, sucha igła, papier.
Więcej nt. grafiki w Cyfrowym MNW.