Wystawy

Na jednej strunie: Malczewski i Słowacki

18 lipca – 21 sierpnia
 
Pokaz specjalny z cyklu 
Skarby Muzeum Narodowego w Warszawie 
 
Pokaz malarstwa i rysunków Jacka Malczewskiego ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie będzie okazją do spojrzenia na twórczość artysty przez pryzmat dzieł Juliusza Słowackiego. Zobaczymy rzadko pokazywane rysunki Słowackiego i Malczewskiego, wśród nich te młodzieńcze, będące świadectwem zainteresowań artystycznych przyszłych wybitnych twórców, sztuką dawnych mistrzów, jak choćby Rafaela Santi. 
 
Spośród wielu malarzy nawiązujących w swej twórczości do dzieł Słowackiego, to Malczewskiemu właśnie udało się nadać literackim bohaterom postać, która stała się częścią zbiorowej świadomości. 
 
Zachęcamy do zapoznania się z programem towarzyszącym pokazowi.
 
Kuratorzy: Anna Grochala, Piotr Kopszak. 
 
Mecenasi Muzeum:
 
Partnerzy Muzeum:
 
Partner aranżacyjny:
 
Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.