Wystawy

Arcydzieła Augusta Zamoyskiego. Pokaz konserwatorski

17 maja – 25 sierpnia 2019
pokaz zorganizowany w ramach zadania
Zamoyski ocalony. Prezentacja kolekcji zakupionej do zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie wraz z pokazem konserwatorskim

POKAZ CYFROWY / Leonardo. Opera Omnia

14 maja – 30 czerwca 2019