Niniejszy serwis wykorzystuje pliki cookie. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Zadania dofinansowane z budżetu państwa

Zakup obrazu Maurycego Gottlieba Natan i Sułtan z cyklu szkiców „Natan mędrzec”
Zadanie dofinansowane w ramach dotacji celowej na wydatki inwestycyjne ze środków finansowych
 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa

 


 

Nazwa zadania: Zakup obrazu Maurycego Gottlieba Natan i Sułtan z cyklu szkiców „Natan mędrzec” w ramach dotacji celowej na wydatki inwestycyjne ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa

 

Wartość dofinansowania zadania:  81 600,00 zł
 
Całkowita wartość zadania:  81 600,00 zł
 
Opis zadania: zakup obrazu do Zbiorów Sztuki Polskiej do 1914 r. oraz stała ekspozycja dzieła na Galerii Sztuki XIX i XX wieku w MNW.
 
Zakupiony obraz jest doskonałym uzupełnieniem kolekcji sztuki polskiej gromadzonej przez MNW. Od grudnia 2021 r. dzieło prezentowane jest w nowej Galerii Sztuki XIX i XX wieku . Maurycy Gottlieb uważany jest za „ojca” żydowskiego malarstwa XIX wieku i każda wartościowa kolekcja malarstwa z tego okresu powinna posiadać w swoich zasobach dzieła tego artysty. Obraz „Natan i Sułtan” jest jednym z 12 szkiców wykonanych na zamówienie monachijskiego wydawcy Bruckmanna w 1877 i 1878 r., w charakterze projektów ilustracji do „Natana mędrca” – dramatu G. Lessinga, jednego z głównych humanistów niemieckiego Oświecenia. Dzieło ma wszelkie cechy  szybkich szkiców koncepcyjnych Gottlieba, odznaczających się wirtuozerią wykonania i charakterystycznie nerwową kreską. Utrzymany jest w tej samej orientalnej stylistyce, co inne znane szkice z cyklu „Natan mędrzec”.