Katalogi wystaw

Masoneria / Freemasonry. Pro publico bono

red. nauk. Tadeusz Cegielski, przeł. Simon Włoch, Aleksandra Janiszewska, Marcin Wawrzyńczak, projekt graficzny i typograficzny: Jakub Woynarowski & Jakub Skoczek, s. 248, il., Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 2014, ISBN 978-83-7100-908-2

 

 

 

 

 

 

 


Polsko-angielska publikacja towarzysząca wystawie czasowej, którą można było oglądać w MNW od 11 września 2014 do 11 stycznia 2015. Główną część książki stanowi ilustrowany szkic kuratora wystawy, prof. Tadeusza Cegielskiego, opowiadający o ideach i rytuałach masońskich oraz o historii i działalności polskiej masonerii. Tom uzupełnia krótki przewodnik po wystawie oraz katalog eksponatów.

 

[nakład wyczerpany]