Przewodniki

Galeria Sztuki Średniowiecznej

Galeria Sztuki Średniowiecznej, tekst: Zofia Herman, Antoni Ziemba, koncepcja graficzna: Mesmer Center, s. 32, il., Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 2013, ISBN 978-7100-804-7
 
Przewodnik po otwartej w Roku Jubileuszowym 150-lecia MNW Galerii Sztuki Średniowiecznej. Prezentowane zabytki pochodzą głównie z okresu późnego średniowiecza (XIV–XVI w.), z terenów Europy Północnej i obejmują niemal wyłącznie przedmioty użytku kościelnego. Ważnym wątkiem w prowadzonej w galerii narracji jest regionalność sztuki średniowiecznej. Zamiast tradycyjnego modelu „narodowych” szkół, deprecjonującego siłą rzeczy regiony położne na obrzeżu głównych potęg politycznych, punkt ciężkości został przeniesiony na trans- „narodowość”, transpaństwowość, transregionalizm i wieloregionalność. Sztuka Śląska XV i XVI wieku oraz Prus Krzyżackich, Pomorza i Gdańska XIV–XVI wieku odzyskują dzięki temu swoją swoistość.
 
Przygotowano także angielską wersję przewodnika.