Misje archeologiczne i międzyinstytucjonalne projekty badawcze

Ratunkowe badania wykopaliskowe na stanowisku Bahra 1 w Kuwejcie

Misja archeologiczna zrealizowana w okresie 26 października — 5 grudnia 2012 we współpracy z Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW.

Udział w projekcie: Andrzej Reiche