Aktualności

Zwroty kosztów za niewykorzystane karnety na programy edukacyjne

04-06-2020
Ze względu ze stan pandemii i ograniczenia związane z czasowym zamknięciem od 12 marca do 11 maja 2020 roku Muzeum Narodowego 
w Warszawie oraz zawieszeniem do dnia 1 września 2020 roku wszystkich działań edukacyjnych w Gmachu Głównym MNW, zaplanowane wcześniej wydarzenia edukacyjne zostają odwołane.
 
Nie odbędą się wykłady i spotkania w ramach harmonogramów całorocznych: kursów historii sztuki – Od piramid do abstrakcji 2019/2020 i Wielcy twórcy 2019/2020 oraz programów rodzinnych – Mam dwa latka, dwa i pół 2019/2020, Trzy, cztery START! 2019/2020, Mini program dla rodzin 2019/2020 
i Program dla rodzin 2019/2020.
 
Posiadaczom karnetów na wymienione programy przysługuje zwrot środków, proporcjonalny do liczby odwołanych zajęć.