Aktualności

Udział MNW w projekcie „The Watercolour World. The Known World before Photography"

11-07-2019
Muzeum Narodowe w Warszawie w 2019 roku przystąpiło do projektu The Watercolour World. The Known World before Photography, zainicjowanego w Wielkiej Brytanii i otoczonego honorowym patronatem Ich Królewskich Wysokości Księcia Walii i Księżnej Kornwalii. Zamiarem organizatorów jest stworzenie międzynarodowej bazy akwarelowych dzieł, które obrazowały wygląd świata przed rokiem 1900. Do tej bazy trafią również akwarele dostępne na platformie Cyfrowego Muzeum Narodowego w Warszawie
 
W zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie przechowywany jest znaczący zbiór dzieł wykonanych akwarelą, z których najstarsze datowane są na drugą połowę XVI wieku. Wśród polskich twórców znanych z biegłego posługiwania się akwarelą na szczególną uwagę zasługują Zygmunt Vogel (1764-1826), Aleksander Orłowski (1777-1832), Henryka Beyer (1782-1855), Piotr Michałowski (1800-1855), Teofil  Kwiatkowski (1809-1891), Aleksander Lesser (1814-1884), Wojciech Gerson (1831-1901), Władysław Malecki (1836-1900), Antoni Piotrowski (1853-1924), Stanisław Masłowski (1853-1926), Apoloniusz Kędzierski (1861-1939), Aleksander Augustynowicz (1865-1944), a przede wszystkim najliczniej reprezentowani Juliusz Kossak (1824-1899) i Julian Fałat (1853-1929). Wśród akwareli twórców europejskich na wyróżnienie zasługują dzieła Jean Pierre Norblin de la Gourdaine (1745-1830), a także artystów niemieckich, a wśród nich zwłaszcza prace Albrechta Dietricha Schadowa (1797-1869) czy Arthura Blaschnika (1823–1918), którzy dokumentowali swoje podróże po terenach dzisiejszych Niemiec, Polski, Czech, Austrii i Włoch, pozostawiając po sobie dziesiątki szkiców pejzażowych, widoków miast i poszczególnych budowli. Farbami wodnymi posługiwali się również liczni, mniej znani twórcy oraz amatorzy, a ich prace mają dzisiaj niezastąpiony walor poznawczy.
 
W technice akwareli wykonywane były wszelkie tematy. Znaczna część akwarelowych dzieł oprócz walorów artystycznych posiada też wartość unikalnych dokumentów. Wśród nich na szczególną uwagę zasługują odtwarzane z natury wydarzenia historyczne – artyści często akcentowali zarówno ich wymiar polityczny, jak i obyczajowy. W technice tej chętnie też tworzono widoki miejscowości, pojedynczych budowli i ich wnętrz oraz wyposażenia, w tym prace wykonywane w ramach akcji dokumentowania zabytków architektury i budownictwa wiejskiego, rysunki o walorze etnograficznym ukazujące dawne typy i obyczaje, a ponadto mapy i plany wojskowe oraz cywilne. 
 
Akwareliści zatrzymali w swych dziełach czas – te same miejsca na mapie wyglądają dziś zupełnie inaczej, a odmalowywane i rysowane budowle są przebudowane, a nierzadko już nie istnieją. 
 
Na stronie internetowej The Watercolour World można obejrzeć dzieła ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie, takie jak: