Aktualności

„Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie. Nowa Seria / Journal of the National Museum in Warsaw. New Series” 2019, 8(44)

27-07-2020
Ukazał się kolejny, ósmy już numer „Rocznika”. Znalazły się w nim historyczne teksty: prof. Jana Białostockiego ze wstępem prof. Antoniego Ziemby oraz wstrząsający dziennik z powstania warszawskiego spisany przez jego uczestnika i pracownika MNW Zygmunta Miechowskiego, w opracowaniu prof. Aliny Kowalczykowej oraz Anny Szczepańskiej. W części poświęconej sztuce dawnej publikujemy wyjątkowo ciekawy tekst Barbary A. Kamińskiej z Sam Houston State University. Autorka przeprowadza głęboką wielowątkową analizę jednego z najcenniejszych dzieł w kolekcji MNW – obrazu Siedem uczynków miłosierdzia Pietera Aertsena. Dwa artykuły – Doroty Juszczak i Konrada Niemiry – przedstawiają nowe ustalenia dotyczące biografii i twórczości Marcella Bacciarellego. W części poświęconej polskiemu dizajnowi zamieszczamy m.in. prezentację Galerii Wzornictwa Polskiego MNW. Ciekawy blok stanowią teksty wokół wystawy Paderewski, która odbyła się w 2018 roku. W numerze wspominamy też naszą nieodżałowaną koleżankę – Hannę Benesz. 
 
Pełny spis treści „Rocznika” oraz abstrakty poszczególnych artykułów dostępne są na stronie internetowej. Zachęcamy do lektury!
 
„Rocznik MNW” jest dwujęzycznym czasopismem naukowym Muzeum Narodowego w Warszawie. Jest już do kupienia w księgarni ART BOOKSTORE (Gmach Główny MNW) oraz na stronie internetowej.