Aktualności

Rekomendacje dot. ograniczenia możliwości rozprzestrzeniania się koronawirusa przy udostępnianiu dzieł sztuki

24-06-2020
Zachęcamy do zapoznania się rekomendacjami dla działań mających na celu ograniczanie możliwości rozprzestrzeniania się koronawirusa w sytuacjach związanych z udostępnianiem dzieł sztuki, opracowanymi przez konserwatorów Muzeum Narodowego w Warszawie. 
 
Dzieła sztuki są eksponowane w muzeach, w wielu miejscach publicznych, firmach, a także w kolekcjach prywatnych. Instytucje kultury, zgodnie z założeniami statutowymi, udostępniają swoje zbiory w galeriach stałych i na wystawach czasowych, obiekty są także wypożyczane i eksponowane w innych przestrzeniach oraz użyczane jako długoterminowe depozyty np. instytucjom państwowym. 
 
W związku z pandemią COVID-19 konieczne jest wypracowanie procedur postepowania zapewniających bezpieczeństwo ludziom pracującym z zabytkami i dziełami sztuki, a także ochronę samych dzieł w warunkach konieczności zachowania rygorów sanitarnych. Niezwykle istotne jest, aby prowadzone akcje dekontaminacyjne w pomieszczeniach, gdzie znajdują się dzieła sztuki i zabytki, prowadzone były według ścisłych zaleceń technicznych, przy pomocy rekomendowanych środków, aby nie dopuścić do zniszczenia obiektów. Dostępne i powszechnie stosowane środki są szkodliwe dla dzieł sztuki, wykonanych w różnych technologiach, z użyciem różnorodnych materiałów.
 
 
 
Ilustracja: Barbara Lewandowska w pracowni konserwacji malowideł z katedry z Faras, 1964-1974