Aktualności

Muzeum Narodowe w Warszawie poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku Renowatora w Muzeum Plakatu w Wilanowie

02-03-2020
Muzeum Narodowe w Warszawie poszukuje kandydatek/kandydatów do pracy na stanowisku
RENOWATOR
w Pracowni Konserwacji – Muzeum Plakatu w Wilanowie
 
WYMAGANIA NIEZBĘDNE
 • wykształcenie średnie plastyczne lub wyższe plastyczne -absolwent/absolwentka kursów, szkół o profilu plastycznym, 
 • 3 lata doświadczenia w pracy z obiektami muzealnymi,
 • umiejętności manualne i wiedza w zakresie: montażu i demontażu opraw, czyszczenia i zabezpieczania obiektów na podłożu papierowym, drobnych prac zabezpieczających i pomocniczych przy konserwacji obiektów,
 • umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu,
 • systematyczność, dobra organizacja pracy, komunikatywność,
 • obsługa komputera – programów MS Office (Word, Excel).
 
GŁÓWNE ZADANIA
 • kontrola stanu zachowania i przechowywania  muzealiów,
 • rozramianie i montaż w ramy obiektów przed i po konserwacji,
 • sprawowanie nadzoru przy pakowaniu i przemieszczaniu muzealiów,
 • sporządzanie opinii towarzyszących ruchowi obiektów,
 • wykonywanie opraw i zabezpieczanie obiektów,
 • opieka nad dziełami znajdującymi się na ekspozycji oraz w magazynach. 
 
OFERUJEMY
 • możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w prestiżowej instytucji kultury i sztuki;
 • możliwość rozwoju osobistego i podwyższania kwalifikacji naukowych;
 • kontakt z zabytkami  i doświadczenie w pracy z nimi;
 • ciekawe zadania wykonywane w przyjaznym zespole;
 • doskonałą, niekorporacyjną atmosferę pracy;
 • dużą samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania;
 • rozpoczęcie okresu świadczenia pracy: marzec 2020 r.
 • wymiar czasu pracy: 6 godzin dziennie-pełen etat.
 
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
 • życiorys/CV,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego i stażu pracy,
 • list motywacyjny,
 • kopia dyplomu, kopia świadectwa ukończenia kursu/szkoły,
 • certyfikaty, opinie, referencje,
 • oświadczenie kandydata/kandydatki o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.
 
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Muzeum Narodowe w Warszawie do realizacji procesu rekrutacji, prowadzonych obecnie, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 
TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
 • dokumenty należy złożyć do 15 marca  2020 r. do godziny 24.00,
 • adres do przesyłania aplikacji: w tytule: Konserwacja -Plakat,
 • decyduje data wpływu oferty do muzeum. 
 
WARUNKI PRACY
 • miejsce wykonywania pracy na terenie Muzeum Plakatu w Wilanowie Oddziału Muzeum Narodowego w Warszawie. 
 
INNE INFORMACJE
 • Oferty nie spełniające  wymogów formalnych, złożone lub uzupełnione po terminie, nie zawierające zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru nie będą rozpatrywane.
 • W ofercie należy podać dane kontaktowe, adres e mail, nr telefonu oraz adres do korespondencji.
 • Muzeum Narodowe w Warszawie jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 
TECHNIKI I METODY NABORU
 • Weryfikacja nadesłanych ofert (1 etap) i rozmowa kwalifikacyjna (2 etap).
 • Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Wybrani kandydaci/ kandydatki spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru.
 • O terminach etapów naboru kandydaci/ kandydatki będą powiadamiani telefonicznie.
 • Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:
I. Administratorem Twoich danych osobowych jest Muzeum Narodowe w Warszawie przy al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa.
II. W sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się za pomocą adresu email: lub pisemnie na adres siedziby Administratora Danych wskazany w punkcie I powyżej.
III. Cele i podstawy przetwarzania. Będziemy przetwarzać Twoje dane:
a) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji  do dnia 31 marca br.
b) w celach przygotowania umowy o pracę, wypisania skierowania na badania lekarskie.
IV. Prawa osób, których dane dotyczą: Zgodnie z RODO, przysługuje Ci prawo do:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
d) przenoszenia danych,
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
 
Ilustracja: Anatol Girs, Władysław Czarnecki, Ja oszczędzam a wy?, 1931