Aktualności

Muzeum Narodowe w Warszawie poszukuje kandydata do pracy na stanowisku Specjalisty ds. obsługi widzów

03-03-2020
Muzeum Narodowe w Warszawie 
poszukuje kandydatki/ta do pracy na stanowisku 
SPECJALISTKA/TA ds. OBSŁUGI WIDZÓW MNW 
w Dziale Komunikacji i Programów Publicznych
 
WYMAGANIA 
 • wykształcenie wyższe, 
 • łatwość nawiązywania kontaktów, komunikatywność i otwartość,
 • zdolności organizacyjne oraz samodzielność, 
 • znajomość systemu iKsoris będzie dodatkowym atutem,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
 • znajomość pakietu MS Office,
 • umiejętność współpracy z zespołem.
 
GŁÓWNE ZADANIA
 • koordynowanie działań sekcji obsługi widowni i utrzymywanie wysokiej jakości standardów świadczeń dla publiczności,
 • współorganizowanie badań publiczności Muzeum, przygotowywanie statystyk oraz zestawień frekwencyjnych,
 • koordynowanie sprzedaży biletów wstępu do Muzeum oraz na muzealne wydarzenia – w kasie i online, w tym administrowanie systemem sprzedaży oraz opracowywanie cenników,
 • prowadzenie sprzedaży abonamentów / kart lojalnościowych,
 • komunikacja z klientem (zakup biletów i wejściówek na wydarzenia, wykłady),
 • dbanie o wizerunek Muzeum,
 • praca administracyjno-archiwalna związana ze stanowiskiem,
 • koordynowanie umów z podmiotami w zakresie sprzedaży biletów, 
 • koordynacja kalendarza projektów Muzeum i współtworzenie i wdrażanie strategii komunikacji,
 • dbałość o estetykę w przestrzeni recepcyjnej Muzeum.
 
OFERUJEMY
 • pracę w jednej z najbardziej prestiżowych instytucji kultury w Polsce,
 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • możliwość udziału w interesujących projektach,
 • ambitne i ciekawe wyzwania zawodowe,
 • ciekawe zadania wykonywane w przyjaznym zespole,
 • doskonałą, niekorporacyjną atmosferę pracy,
 • dużą samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania.
 
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA
 • życiorys/CV,
 • list motywacyjny,
 • kopia dyplomu,
 • certyfikaty, opinie, referencje (dodatkowy atut),
 • oświadczenie kandydata/kandydatki o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.
 
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Muzeum Narodowe w Warszawie do realizacji procesu rekrutacji, prowadzonych obecnie, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 
TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
 • dokumenty należy złożyć do 15.03.2020 r. do godziny 24:00,
 • adres do przesyłania aplikacji: w tytule: OW/03/2020,
 • decyduje data wpływu oferty.
 
WARUNKI PRACY
 • miejsce wykonywania pracy na terenie Muzeum Narodowego w Warszawie (Warszawa, Al. Jerozolimskie 3), 
 • umowa o pracę, 1/1 etatu.
 
INNE INFORMACJE
 • Oferty nie spełniające  wymogów formalnych, złożone lub uzupełnione po terminie, nie zawierające zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru nie będą rozpatrywane.
 • W ofercie należy podać dane kontaktowe, adres e mail, nr telefonu oraz adres do korespondencji.
 • Muzeum Narodowe w Warszawie jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 
TECHNIKI I METODY NABORU
 • Weryfikacja nadesłanych ofert (1 etap) i rozmowa kwalifikacyjna (2 etap).
 • Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Wybrani kandydaci/ kandydatki spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru.
 • O terminach etapów naboru kandydaci/ kandydatki będą powiadamiani telefonicznie.
 • Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:
 
I. Administratorem Twoich danych osobowych jest Muzeum Narodowe w Warszawie przy al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa.
II. W sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się za pomocą adresu email: lub pisemnie na adres siedziby Administratora Danych wskazany w punkcie I powyżej.
III. Cele i podstawy przetwarzania. Będziemy przetwarzać Twoje dane:
a) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji  do dnia 20 marca br.
b) w celach przygotowania umowy o pracę, wypisania skierowania na badania lekarskie.
IV. Prawa osób, których dane dotyczą: Zgodnie z RODO, przysługuje Ci prawo do:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
d) przenoszenia danych,
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
 
Ilustracja: Wincenty Kasprzycki, Wystawa Sztuk Pięknych w Warszawie w 1828 roku, 1828