Aktualności

Muzealne Centrum Edukacji Szkolnej

28-04-2020

Muzealne Centrum Edukacji Szkolnej to efekt edukacyjnej pasji oraz potrzeby stworzenia w Muzeum Narodowym w Warszawie miejscaspotkania szkoły i muzeum, uczniów, nauczycieli i edukatorów.

 
Od wielu lat MNW prowadzi lekcje muzealne dla przedszkoli, szkółpodstawowych i ponadpodstawowych. Zajęcia spotykają się z bardzo dużymzainteresowaniem i pozytywnym odbiorem – ich uczestnicy wracają do muzeum wielokrotnie na kolejne spotkania. Dlatego korzystając ze zdobytegodoświadczenia chcemy iść znacznie dalej: MNW powołuje Muzealne Centrum Edukacji Szkolnej (MCES), które będzie miejscem nowoczesnej dydaktyki, nowatorskich inicjatyw edukacyjnych oraz refleksji na temat współpracy środowisk szkolnych i muzealnego. Będzie to miejsce edukacji kulturalnejdostępnej dla każdego dziecka, niezależnej od dotychczas posiadanych kompetencji, ograniczeń związanych z sytuacją materialną, społeczną czy zdrowotną. Sztuka i nauka, eksperymenty i doświadczenie, wiedza i radość – to tylko kilka, wybranych słów, opisujących naszą misję.
 
MCES to odpowiedź na potrzeby nauczycieli związane z realizacją programu szkolnego. To wsparcie szkół w realizacji podstawy programowej z przedmiotów humanistycznych i artystycznych oraz pomoc w wykorzystaniu eksponatów muzealnych, jako źródeł historycznych i tekstów kultury. Współtworzenie tematów lekcji muzealnych, udział w warsztatach i seminariachz zakresu historii sztuki i muzealnictwa, realizacja autorskich projektów to tylko kilka propozycji wspólnych działań. Myśląc o uczniach dążymy do tego, aby każda lekcja była otwartym procesem, opartym na poszukiwaniach, osobistym kontakcie ze sztuką oraz dzieleniu się wiedzą, doświadczeniami i emocjami. Nowoczesne i angażujące metody dydaktyczne łączymy z rozmowami o stylachi kierunkach w sztuce, a także o uczuciach, które wzbudza obserwacja doskonałości warsztatowej, niejednoznaczność ukazanego symbolu, pięknokompozycji w dziele sztuki.
 
MCES będzie koordynować zajęcia w Gmachu Głównym MNW oraz w Oddziałach: Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego w Królikarni i Muzeum Plakatu w Wilanowie. Centrum nastawione jest na szeroką współpracę z instytucjami muzealnymi w Polsce i na świecie. Chcemy dzielić się wiedzą i doświadczeniem, budować razem z innymi muzeami bazę informacji, dobrych praktyk i inicjatyw kierowanych do szkół.

 

Zapraszamy do współpracy i tworzenia edukacyjnych projektów kulturalnych, w których szkoła – nauczyciele i uczniowie – będzie dla muzeum podmiotem i partnerem.