Aktualności

MNW z wizytą w Muzeum Narodowym Sudanu w Chartumie

23-02-2015
Galeria Faras,...
Galeria Faras,...
Pozostałości...
Obrzędy religijne...
Ruiny klasztoru w...

W dniach 1-15.02.2015 kurator Zbiorów Sztuki Starożytnej i Wschodniochrześcijańskiej w Muzeum Narodowym w Warszawie dr Alfred Twardecki odbył wizytę w Sudanie. Została ona zorganizowana wspólnie z Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW i miała na celu podtrzymanie i rozwinięcie kontaktów z Muzeum Narodowym Sudanu w Chartumie, odnowionych podczas otwarcia Galerii Faras w ubiegłym roku. Tradycja współpracy MNW z tym muzeum datuje się na lata 60. ubiegłego wieku, kiedy profesor Kazimierz Michałowski prowadził wykopaliska ratunkowe w Faras. W trakcie wizyty zaplanowano także zapoznanie się ze stanowiskami archeologicznymi w północnym Sudanie – przede wszystkim ze stanowiskami z okresu chrześcijańskiego.
 
W czasie pobytu w Chartumie odbyło się kilka spotkań z udziałem, m.in., dyrektor Muzeum Narodowego w Chartumie Ghalii gar el-Nabi, dr. Abdela Rahmana Ali Mohameda, dyrektora generalnego Narodowej Służby Starożytności i Muzeów dr Salaheldina Mohammeda Ahmeda, Generalnego Koordynatora Nubijskiej Organizacji Rozwoju Archeologii Katar-Sudan, dr Rity E. Freed, kierownika Działu Sztuki Świata Starożytnego Muzeum of Fine Arts w Bostonie, dr. Vincenta Francigny, dyrektora Section française de la direction des Antiquités du Soudan.
 
W trakcie spotkania dr Alfred Twardecki przedstawił prezentację nowej Galerii Faras MNW. Strona sudańska wyraziła chęć kontynuowania i rozwijania współpracy z MNW szczególnie w kontekście planowanego remontu i rozbudowy muzeum w Chartumie. Istotnym punktem pobytu było zapoznanie się z chartumską częścią kolekcji Faras, która została podzielona po zakończeniu wykopalisk między Warszawę i Chartum.
 
Podczas pobytu w północnym Sudanie dr Twardecki odwiedził szereg stanowisk archeologicznych z okresu chrześcijańskiego. Polscy archeolodzy są tutaj szczególnie aktywni. Kontynuują tradycję zapoczątkowaną przez profesora Kazimierza Michałowskiego wykopaliskami w Faras i prowadzą do dzisiaj szereg misji na niezwykle ciekawych stanowiskach. Do najważniejszych należy Ghazalia (klasztor VII-XIII w.), Dongola (jeden z największych klasztorów na tym obszarze), Banganarti (kościół, ważny ośrodek religijny). Znajduje się tam wiele malowideł ściennych in situ, podobnych do tych prezentowanych na Galerii Faras. Rezultaty tych prac pozwalają poszerzać naszą wiedze na temat chrześcijańskiej Nubii i z pewnością przyczynia się do lepszej prezentacji malowideł na Galerii Faras.