Wystawy

NOWA SZTUKA W MNW – odsłona III / Kolekcje – Regionalne kolekcje sztuki współczesnej

21 września – 30 grudnia 2017
pokaz specjalny w Galerii Sztuki XX i XXI Wieku

 

Zbiory Sztuki Nowoczesnej Muzeum Narodowego w Warszawie wzbogaciły się o prace Jarosława Modzelewskiego i Marka Sobczyka, artystów związanych z warszawską grupą artystyczną Gruppa. To jedna z najciekawszych manifestacji twórczych w polskiej sztuce lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Prace artystów Gruppy estetyką malowali krzykliwe, figuratywne obrazy, świadomie antyestetyczne.   


Prace Modzelewskiego i Sobczyka „Co? Velazquez; Czym? Lubieżnym gestem Siły Spokoju ” oraz „Co? Lewicowy Tygodnik; Czym? Kosmicznym lustrem  [Wunderwaffe]”, „Co? Pinokio (Putin); Czym? Putinem [Pinokiem]”, Co? Coś prostego; Czym? Czyś ładnym”, „Co? Niebo; Czym? Ziemią [Antoine de Saint-Exupéry]” zostały zakupione ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Kolekcje 2016 – Regionalne kolekcje sztuki współczesnej. Dzieła te prezentujemy od 21 września 2017 w Galerii Sztuki XX i XXI Wieku.


Modzelewski i Sobczyk od samych początków Gruppy prowadzą szczególny dialog artystyczny, spotkając się co kilka lat na sesjach wspólnego tworzenia. Osobliwość tych spotkań polega na tym, że stawiają sobie wzajem fundamentalne pytania o sztukę, malarstwo, używane środki, podejmując wysiłek przekroczenia własnych stylistyk i konwencji, a jednocześnie komentując otaczający ich świat. Otrzymujemy w efekcie dzieła będące z jednej strony konstatacjami dotyczącymi sztuki, z drugiej zaś stanowiące nierzadko komentarz do spraw społecznych, światopoglądowych, politycznych.


Pięć zakupionych prac, obraz malowany temperą na płótnie i cztery kolaże na blasze, są nie tylko świetnymi dziełami powstałymi w wyniku dialogu dwóch artystów, ale też mocnymi, niekiedy cierpkimi konstatacjami-komentarzami. „Co? Velasquez; Czym? Lubieżnym gestem Siły Spokoju” wyobraża grupę polskich polityków, reprezentujących różne formacje polityczne III RP, przedstawionych w ujęciu typowym dla malarstwa dworskiego, we wnętrzu pałacowym. To wyjątkowe we współczesnej sztuce polskiej ujęcie tematyki politycznej, które łączy reprezentację (władzy) i komentarz, lokując całość w perspektywie historii malarstwa (twórczości dworskiej Diego Velazqueza).
Z kolei kolaże: ,,Co? Coś prostego; Czym? Czymś ładnym”, ,,Co? Pinokio (Putin; Czym? Putinem (Pinokiem)”, ,,Co? Lewicowy tygodnik”, „Czym? Kosmicznym lustrem [Wunderwaffe]” ,,Co? Niebo; Czym? Ziemią [Antoine de Saint – Exupery]”, będąc świetnie wykonaną pracą plastyczną, komentuje różne problemy współczesne.

Jarosław Modzelewski studiował w latach 1975–1980 na Wydziale Malarstwa ASP w Warszawie u prof. Stefana Gierowskiego. Od 1982 roku pracuje jako wykładowca w macierzystej uczelni. W swoich obrazach podejmuje wątki polityczne, literackie, historyczne i egzystencjalne. Nazywany jest „malarzem ikon codzienności”. Cechą charakterystyczną jego obrazów jest zwięzła forma i monumentalna narracja.


Marek Sobczyk w latach 1975–1980 studiował na warszawskiej ASP u prof. Stefana Gierowskiego. Od lat 90. XX wieku tworzy dekoracyjne kompozycje malarskie, przy użyciu ograniczonego zasobu motywów, którym tworzy subtelną grę znaczeń. Sobczyk tworzy także instalacje i obiekty przestrzenne.


Prace zakupione dzięki środkom Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego doskonale wpisują się w kolekcję sztuki nowoczesnej.


Prezentacji zakupionych dzieł towarzyszy program edukacyjny adresowany do szerokiego grona odbiorców. Zajęcia, dostosowane są do różnych grup wiekowych, odbywać się będą w Galerii Sztuki XX i XXI Wieku. Na przykładzie nowo zakupionych prac oraz pozostałych dzieł eksponowanych w galerii omówimy wielowątkowość i bogaty przekaz współczesnej sztuki polskiej.

 

-----


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego


 Jarosław...
Galeria Sztuki XX i...
Galeria Sztuki XX i...
Jarosław...
Jarosław...
Jarosław...
Jarosław...
Jarosław...