Zajęcia edukacyjne

Zajęcia edukacyjne

Wydarzenie w galerii stałej lub na wystawie czasowej – spotkania tematyczne dla osób indywidualnych. Spotkania trwają maksymalnie 90 min. Uczestnicy są uprawnieni również do indywidualnego zwiedzenia galerii stałych oraz wystawy czasowej, na której odbywa się wydarzenie.
 
wstęp na wydarzenie – wystawa czasowa (normalny) – 25 zł
wstęp na wydarzenie – wystawa czasowa (ulgowy) – 15 zł
wstęp na wydarzenie – galerie stałe (normalny) – 20 zł
wstęp na wydarzenie – galerie stałe (ulgowy) – 10 zł
 
Programy rodzinne – cykliczne zajęcia warsztatowe dla osób indywidualnych. Zajęcia trwają ok. 75 min, przeznaczone są dla rodzin z dziećmi w różnym wieku. Karnet dla 2 opiekunów i 1 dziecka. Dla każdego kolejnego dziecka obowiązuje dopłata w wysokości 50 zł. W dniu zajęć uczestnicy są uprawnieni również do indywidualnego zwiedzenia galerii stałych.
 
karnet na program rodzinny – 300 zł
karnet na program rodzinny (dopłata za kolejne dziecko) – 50 zł
karnet na program rodzinny (zniżka 50%) – 150 zł
karnet na program rodzinny (zniżka 25%) – 225 zł
 
Warsztaty rodzinne – rodzinne zajęcia warsztatowe dla osób indywidualnych, odbywające się w galeriach stałych i na wystawach czasowych lub on-line, trwające ok. 75 min. W przypadku zajęć stacjonarnych za wstęp płacą zarówno opiekunowie, jak i dzieci, w przypadku zajęć on-line tylko dzieci. Uczestnicy są uprawnieni również do indywidualnego zwiedzenia galerii stałych oraz wystawy czasowej, na której odbywają się warsztaty.
 
wstęp na warsztaty rodzinne dla opiekuna – 15 zł
wstęp na warsztaty rodzinne dla dziecka – 15 zł
wstęp na warsztaty rodzinne dla kolejnego dziecka – 5 zł
wstęp na warsztaty rodzinne dla dziecka (promocyjny) – 1 zł
wstęp na warsztaty on-line – 10 zł
wstęp na warsztaty on-line (promocyjny) – 5 zł
 
Warsztaty dla młodzieży i dorosłych – zajęcia warsztatowe dla osób indywidualnych, odbywające się w galeriach stałych i na wystawach czasowych. Zajęcia trwają maksymalnie 120 min. Uczestnicy są uprawnieni również do indywidualnego zwiedzenia galerii stałych oraz wystawy czasowej, na której odbywają się warsztaty.
 
wstęp na warsztaty dla młodzieży i dorosłych – 45 zł
 
Kursy historii sztuki –  wykłady odbywają się w Kinie MUZ lub on-line, trwają ok. 75 min. Wykłady w ramach kursu przeznaczone są dla maksymalnie 180 osób (w wersji stacjonarnej) lub maksymalnie 500 osób (w wersji on-line).
 
karnet na kurs historii sztuki – 240 zł
karnet na kurs historii sztuki (zniżka 50 %) – 120 zł
karnet na kurs historii sztuki (zniżka 25%) – 180 zł
karnet na kurs historii sztuki on-line – 120 zł
wstęp na wykład  – 10 zł
wstęp na wykład on-line – 5 zł
 
Wykład na zamówienie – wykład dla zorganizowanych grup młodzieży i dorosłych. Odbywa się w Kinie MUZ lub on-line, trwa ok. 75 min. Przeznaczony dla maksymalnie 180 osób (w wersji stacjonarnej) lub maksymalnie 200 osób (w wersji on-line). Istnieje również możliwość zamówienia wykładu poza siedzibą muzeum, w miejscu ustalonym z zamawiającym.
 
wykład – 450 zł
wykład specjalny – 600 zł
wykład wyjazdowy (na terenie Warszawy)– 600 zł
wykład on-line – 300 zł
wykład on-line specjalny – 600 zł
 
Wykłady otwarte –– wykład dla indywidualnych zwiedzających. Odbywa się w Kinie MUZ, trwa ok. 75 min. 
 
wstęp na wykład (bezpłatny) 
 
Kurs dla przewodników miejskich – cykl spotkań doszkalających w galeriach stałych i czasowych oraz Kinie Muz, każde trwa maksymalnie 90 min. Spotkania dla osób indywidulnych.
 
karnet na kurs dla przewodników miejskich – 350 zł
przedłużenie ważności kursu dla przewodników miejskich – 50 zł
 
Urodzinowe warsztaty twórcze –– zajęcia dla grupy maksymalnie 24 dzieci. Warsztaty odbywają się w galeriach stałych oraz w sali edukacyjnej, trwają 2 h. Całkowity koszt wynosi 1000 zł brutto (200 zł brutto zaliczki na materiały – płatne najpóźniej tydzień przed planowanym wydarzeniem, 800 zł brutto – płatne w dniu wydarzenia). Zaliczka podlega zwrotowi wyłącznie, jeśli zajęcia zostają odwołane przynajmniej na tydzień przed planowanym wydarzeniem.
 
urodzinowe warsztaty twórcze – zaliczka – 200 zł
urodzinowe warsztaty twórcze – dopłata – 800 zł
 
Warsztaty twórcze dla dorosłych – zajęcia dla grupy maksymalnie 20 dorosłych. Warsztaty odbywają się w galeriach stałych oraz w sali edukacyjnej, trwają maksymalnie 120 min. Całkowity koszt wynosi 1000 zł brutto (200 zł brutto zaliczki na materiały – płatne najpóźniej tydzień przed planowanym wydarzeniem, 800 zł brutto – płatne w dniu wydarzenia). Zaliczka podlega zwrotowi wyłącznie jeśli zajęcia zostają odwołane przynajmniej na tydzień przed planowanym wydarzeniem.
 
warsztaty twórcze – zaliczka – 200 zł
warsztaty twórcze – dopłata – 800 zł