Kup bilet

Ceny biletów

Bilety na ekspozycje stałe:

 • normalny – 20 zł
 • ulgowy – 10 zł
 • grupowy – 10 zł / osoba (min. 10 osób)
 • za złotówkę – dzieci, uczniowie i studenci do 26. roku życia – 1 zł
 • dzieci do 7. roku życia – wstęp bezpłatny

We wtorek wstęp do Muzeum na ekspozycje stałe jest nieodpłatny. Zapraszamy do odebrania wejściówek w kasach MNW.

 

Bilety do nabycia w kasach Muzeum i online:

 Bilety na ekspozycję czasową (uprawniające również do wstępu na ekspozycje stałe):

 • normalny – 25 zł,
 • ulgowy – 15 zł,
 • rodzinny – 50 zł (2 osoby dorosłe + dzieci do lat 18, maks. 6 osób),
 • grupowy – 15 zł / osoba (min. 10 osób),
 • dzieci do 7. roku życia – wstęp bezpłatny


 

 • lekcja muzealna – 140 zł
 • zwiedzanie z przewodnikiem (do 1,5 godz.):

      język polski – 140 zł

      język obcy (angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, włoski, hiszpański, szwedzki) – 180 zł

 • oprowadzanie specjalne:

      język polski – 280 zł

      język obcy (angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, włoski, hiszpański, szwedzki) – 360 zł

 

 

Roczne bilety imienne (ważne przez 365 dni od daty zakupu):

Roczny bilet imienny uprawnia do wstępu na wszystkie wystawy czasowe i ekspozycje stałe do Gmachu Głównego oraz do oddziałów
(do nabycia w kasach MNW)

 • normalny – 200 zł
 • ulgowy – 120 zł

 


Bilety wstępu na warsztaty rodzinne:

 • indywidualny – 15 zł (dla dzieci i dorosłych)
 • wstęp na warsztaty dla kolejnego dziecka – 5 zł 


 

Bilety do kina:

 • normalny – 15 zł
 • ulgowy – 10 zł


 

Opłaty za wypożyczenie audioprzewodników:

 • bilet normalny – I0 zł,
 • bilet ulgowy – 7 zł,

z opłat za wypożyczenie audioprzewodników zwolnione zostają osoby niewidome, słabowidzące i ich opiekunowie oraz posiadacze biletów rocznych.

 


Karta Dużej Rodziny:

 • osobie dorosłej posiadającej Kartę Dużej Rodziny przysługuje 50% zniżki na bilety wstępu na wystawy czasowe i galerie stałe

 • dzieci i młodzież posiadający Kartę Dużej Rodziny w wieku do lat 18 (włącznie) uprawnione są do nabycia biletu
  na wystawy czasowe oraz galerie stałe za 1 zł

Zniżki, o których mowa powyżej, nie łączą się z innymi zniżkami / promocjami będącymi w ofercie Muzeum.
Posiadacze Karty Dużej Rodziny uprawnieni są do nabycia jednorazowo wyłącznie 1 biletu na 1 Kartę Dużej Rodziny.
 

 

Warsaw Pass

wstęp wolny i wejście bez kolejki po okazaniu karty

 

 

Komu przysługują bilety ulgowe?

Bilety ulgowe przysługują z ustawy o muzeach: uczniom, studentom i osobom odbywajacym studia doktoranckie, słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów, pracowników służb społecznych, opiekunom grup szkolnych, przedszkolnych, nauczycielom i wychowawcom, niepełnosprawnym i ich opiekunom, emerytom i rencistom, osobom powyżej 65 roku życia, kombatantom, odznaczonym: „za opiekę nad zabytkami, zasłużony działacz kultury, zasłużony dla kultury polskiej i zasłużony dla kultury narodowej”.

 

 

 

Kto jest zwolniony z opłaty za wstęp do Muzeum?

Z opłat za wstęp do Muzeum zwolnione są osoby fizyczne odznaczone Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej, Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis; pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów, członkom ICOM oraz ICOMOS; posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dn. 7 września 2007 r.; dzieci do lat 7.