Przewodniki

Józef Brandt 1841–1915. Malowniczy świat polskości / Picturesque Vision of Poland

Ewa Micke-Broniarek, Józef Brandt 1841–1915. Malowniczy świat polskości / Picturesque Vision of Poland, tłum. Aleksandra Szkudłapska, proj. graf. Jerzy Gruchot, Wojciech Koss / Full Metal Jacket, s. 104, il. Muzeum Narodowe w Warszawie / The National Museum in Warsaw, Warszawa / Warsaw 2018, ISBN 978-83-7100-431-5

 

W małej monografii czytelnik znajdzie esej Ewy Micke-Broniarek, współkuratorki wystawy Józef Brandt 1841–1915 i znawczyni twórczości malarza, poświęcony dziełu i warsztatowi artysty, a także wybór jego najwybitniejszych prac, opatrzonych kuratorskim komentarzem. Cennym uzupełnieniem publikacji jest kalendarium życia i twórczości artysty.